Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

HỒ SƠ ĐỂ CƠ QUAN THUẾ CẤP CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ TNCN

Để được cơ quan thuế cấp chứng từ khấu trừ thuế thì cần lưu ý chuẩn bị hồ sơ bao gồm những giấy tờ, chứng từ ,.. như sau:

untitled-2

 

– Tờ khai quyết toán thuế TNCN 2016;

– Giấy phép đăng ký kinh doanh;

– Chứng từ nộp tiền;

– Chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân khác của người được giới thiệu, giấy giới thiệu;

– Mẫu đề nghị cấp chứng nhận khấu trừ thuế(Theo mẫu số 07, Thông tư 92)

– File excel bao gồm các thông tin:

+ Họ tên;

+ Chứng minh thư, ngày cấp, nơi cấp;

+ Mã số thuế;

+ Số điện thoại;

+ Đia chỉ;

+ Tổng thu nhập đã trả;

+ Số thuế đã được khấu trừ.

∗ Lưu ý:

– Nếu cấp dưới 5 tờ thì sẽ cấp trực tiếp tại cơ quan thuế.

– Trường hợp >5 tờ thì cơ quan thuế sẽ cấp nguyên quyển để công ty tự cấp cho người lao động.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons