Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

Một độc giả có hỏi:

” Tôi đang mang thai 9 tháng và chuẩn bị sinh con, cho tôi hỏi để được hưởng chế độ thai sản theo quy định đối với lao động nữ sinh con thì hồ sơ cần những giấy tờ gì? “

che-do-thai-san

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 101 Luật bảo hiểm xã hội 2014, Công ty dịch vụ kế toán thuế Newvision xin hướng dẫn hoàn thành hồ sơ để được hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con, bao gồm các giấy tờ sau:

− Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

− Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;

− Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

− Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợpcon chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

− Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội;

Tại Điều 102 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về việc giải quyết hưởng chế độ thai sản:

− Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1, 2 Điều 100, khoản 1, 2, 3, 4 Điều 101 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 cho người sử dụng lao động trong thời hạn là 45 ngày, kể từ ngày trở lại làm việc.

+ Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

− Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 101 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội tròng thời hạn là 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động.

− Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

− Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons