Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Thủ tục để vay vốn cá nhân và doanh nghiệp

Công ty bạn đang thiếu tiền và phải đi vay tiền của cá nhân hoặc công ty khác để bổ sung. Khi đó cần phải làm những thủ tục gì? Chắc hẳn đâu phải ai cũng có thể biết thì sau đây , Trung tâm đào tạo kế toán Newvision xin hướng dẫn cách làm thủ tục vay vốn của cá nhân, doanh nghiệp  như sau:

Căn cứ theo Điều 6 Chương 2 của Nghị định 222/2013 NĐ-CP về giao dịch tài chính của doanh nghiệp :

“1. Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.

2. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi cho vay và vay lẫn nhau.”

anhminhhoa

                                               Ảnh minh hoa ( Internet )

Theo đó:

1. Thủ tục vay tiền giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp

− Hợp đồng vay tiền hoặc biên bản vay mượn tiền

− Chứng từ ngân hàng chứng minh : uỷ nhiệm chi

2. Thủ tục vay tiền giữa doanh nghiệp với cá nhân

− Hợp đồng vay mượn tiền không lãi

− Phiếu thu tiền nếu chuyển khoản càng tốt

− Biên bản kiểm kê tiền mặt (kiểm đếm số lượng )

⇒ Vì cá nhân không phải là pháp nhân nên không bị chịu ràng buộc về mặt pháp lý như doanh nhiệp. Cá nhân có quyền xử lý và sử dụng các tài sản của mình với các mục đích chủ quan và khác quan. Như vậy , trường hợp này dùng tiền mặt vẫn được chấp thuận và chỉ cấm vận vay bằng tiền mặt giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp , giữa cơ quan tín dụng với doanh nghiệp.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons