Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Hóa đơn tiền điện, nước không mang tên công ty

Hiện nay có rất nhiều công ty đi thuê nhà riêng làm văn phòng, nhưng hóa đơn tiền điện, nước vẫn mang tên chủ nhà. Như vậy, hóa đơn tiền điện, nước không phải lúc nào cũng mang tên công ty và những chi phí này có được vào chi phí khi tính thuế TNDN, khấu trừ thuế GTGT không? Để hiểu rõ hơn thắc mắc đó, công ty chúng tôi xin hướng dẫn cụ thể.

Hóa đơn tiền điện, nước không mang tên công ty

  1. Hóa đơn tiền điện, nước không mang tên công ty có được đưa vào chi phí?

Chi trả tiền điện, nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm kinh doanh, sản xuất trực tiếp đối với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ như thanh toán tiền điện, nước không có bảng kê (theo mẫu 02/TNDN) kèm theo các hóa đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh, sản xuất.

Kết luận: Để hóa đơn tiền điện, nước không mang tên công ty mà mang tên chủ nhà được đưa vào chi phí khi tính thuế TNDN, cần:

  • Lập bảng kê thanh toán tiền điện, nước mẫu 02/TNDN.
  • Lập hóa đơn thanh toán: Phiếu chi tiền điện, nước…
  • Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh, sản xuất.

Chú ý: Hạch toán tiền thuế và giá trị dịch vụ luôn vào chi phí.

  1. Hóa đơn tiền điện, nước không mang tên công ty có được khấu trừ thuế GTGT?

Doanh nghiệp không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi:

  • Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán do không xác định được người bán.
  • Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua do không xác định được người mua.

Kết luận: Hóa đơn tiền điện, nước kzhông mang tên công ty mà mang tên chủ nhà thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Chú ý: Hóa đơn tiền điện, nước không mang tên công ty không đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT thì không cần kê khai.

Xem thêm

Khóa học tập sự Kế Toán Thuế thực tế tại Hà Nội

Khóa học Kế Toán Thuế thực hành thực tế tại Hà Nội

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons