Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Hướng dẫn cách tính tiền lương làm tăng ca năm 2017

Để người lao động có thể dễ dàng nắm bắt được số tiền lương mà bản thân mình nhận được khi làm tăng ca là bao nhiêu. Thì Công ty kế toán Newvision nắm bắt được nhu cầu thiết yếu đó, căn cứ vào Điều 97 của Bộ luật Lao động 2012 về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm quy định như sau:

anhminhhoa

− Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

+ Ít nhất = 150% nếu vào ngày thường

+ Ít nhất = 200% nếu vào ngày nghỉ hằng tuần

+ Ít nhất = 300% nếu vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương (chưa tính tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày).

− Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

− Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

⇒ Như vậy: theo các quy định được nêu trên, nếu làm việc vào ban đêm, thì lương (lưu ý lương ở đây là lương tính theo giờ, theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm) được tính như sau :

− Nếu vào các ngày làm việc bình thường, thì tiền lương sẽ được trả ít nhất là 130% của lương làm việc ban ngày của ngày làm việc bình thường.

− Làm thêm theo giờ vào ca đêm sẽ được tính như sau:

+ Nếu làm vào ngày thường thì số tiền lương sẽ được trả ít nhất là: 150% lương của ngày làm việc bình thường + 30% lương của ngày làm việc bình thường + 20% lương của ngày làm việc bình thường  = 200% lương của ngày làm việc bình thường.

+ Nếu làm vào các ngày nghỉ hằng tuần thì số tiền lương sẽ được trả ít nhất là: 200% lương của ngày làm việc bình thường + 30% lương của ngày làm việc bình thường + 20% x 200% lương của ngày làm việc bình thường = 270% lương của ngày làm việc bình thường.

Xem thêm: File Excel tính tiền làm thêm giờ vào ban đêm năm 2017

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons