Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Hướng dẫn đăng ký mã số thuế người phụ thuộc

Đối với dân kế toán chúng ta chắc hẳn không còn xa lạ, lạ lẫm nữa về mã số thuế người phụ thuộc, nhưng đâu phải điều đó ai cũng có thể biết về cách đăng ký hay điều chỉnh thông tin kê khai sai và đặc biệt là những người mới rời khỏi ghế nhà trường. Chính vì vậy, ngày hôm nay Trung tâm kế toán Newvision sẽ hướng dẫn bạn đọc một cách đầy đủ nhất từ Cục thuế Hà Nội (Công văn số 5286/CT-TNCN, ngày 16/02/2017) qua chia sẻ dưới đây:

Các bước để thu thập thông tin và cấp mã số thuế người phụ thuộc

1) Thu thập thông tin người phụ thuộc

Căn cứ vào hồ sơ chứng minh người phụ thuộc hoặc thông tin trên mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh, Tổ chức trả thu nhập thu thập thông tin của người phụ thuộc khai vào Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN.

Ảnh minh họa

                                                            Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

2) Nhập thông tin người phụ thuộc

– Khai đầy đủ (100%) số lượng người phụ thuộc đã tính giảm trừ trong năm 2016 vào Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN.
Đối với người phụ thuộc đã có Mã số thuế , chỉ khai các chỉ tiêu số thứ tự, họ tên người nộp thuế, Mã số thuế người nộp thuế, họ tên người phụ thuộc, Mã số thuế người phụ thuộc, quan hệ với người nộp thuế, thời gian tính giảm trừ của người phụ thuộc, không khai các thông tin khác của người phụ thuộc. Đối với người phụ thuộc chưa có mã số thuế, khai đầy đủ thông tin người phụ thuộc theo quy định để cơ quan thuế thực hiện cấp mã số thuế người phụ thuộc.

– Trường hợp có yêu cầu cấp mã số thuế người phụ thuộc trước khi nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2016 hoặc có số lượng lớn người phụ thuộc người phụ thuộc chưa được cấp mã số thuế để đảm bảo khai đầy đủ 100% người phụ thuộc đã tính giảm trừ gia cảnh trong năm 2016 thực hiện như sau:

+ Gửi thông tin của người phụ thuộc cho cơ quan thuế trước khi gửi hồ sơ quyết toán thuế năm 2016 bằng cách khai vào Mẫu 02TH – tiêu đề trên các ứng dụng là “ Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh” tên biểu mẫu “Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh” (sau đây gọi là mẫu 02TH) được hỗ trợ trên các ứng dụng HTKK, iHTKK và phần mềm quyết toán thuế TNCN đến cơ quan thuế. Căn cứ vào thông tin trên Mẫu số 02TH, cơ quan thuế thực hiện cấp mã số thuế cho người phụ thuộc của người nộp thuế.

+ Khi nộp hồ sơ quyết toán thuế chỉ khai vào Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN đối với người phụ thuộc đã có mã số thuế trước thời điểm quyết toán thuế năm 2016 và những người phụ thuộc chưa có mã số thuế (bao gồm cả những người phụ thuộc đã khai vào mẫu 02TH nhưng chưa được cấp mã số thuế thành công).

Trường hợp người phụ thuộc đã khai vào mẫu 02TH nhưng đã được thông báo cấp mã số thuế thành công thì không phải khai lại vào Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN

+ Trường hợp đã khai thông tin người phụ thuộc vào Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN nhưng vẫn có yêu cầu được cấp trước mã số thuế cho người phụ thuộc thì sử dụng chức năng “Tải dữ liệu từ phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN trên tờ khai 05/QTT-TNCN tại màn hình chức năng “Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh” mẫu 02TH, để lấy dữ liệu gửi cơ quan thuế đối với những người phụ thuộc đã có đầy đủ thông tin.

– Thực hiện in, kết xuất dữ liệu Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia gia cảnh mẫu 02TH hoặc bộ tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN và các phụ lục kèm theo gửi đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý.
Các Tổ chức trả thu nhập nộp hồ sơ khai thuế điện tử qua iHTKK: không cần in hồ sơ
Các Tổ chức trả thu nhập chưa khai thuế điện tử sẽ in ra hồ sơ giấy, ký và đóng dấu.

Lưu ý: Trường hợp thông tin người phụ thuộc chỉ có năm sinh nhưng không có ngày, tháng thì lấy ngày 01/01 nhập vào chỉ tiêu “Ngày sinh” (01/01/năm sinh)
Người phụ thuộc đã có mã số thuế thì nhập các chỉ tiêu hướng dẫn như trên.
Người phụ thuộc từ đủ 14 tuổi trở lên thì nhập cột chứng minh nhân dân (người nước ngoài nhập hộ chiếu), người phụ thuộc dưới tuổi trên thì nhập các chỉ tiêu trên giấy khai sinh.
Chỉ tiêu quốc tịch người Việt Nam mặc định là “Việt Nam”, người nước ngoài chọn “Khác” chỉ tiêu quốc gia nhập tương tự.

3) Gửi thông tin người phụ thuộc đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý

+ Tổ chức trả thu nhập khai thuế điện tử: Gửi file dữ liệu lên trang: www.kekhaithue.gov.vn không phải nộp hồ sơ giấy.
+ Đối với các tổ chức trả thu nhập chưa thực hiện khai thuế điện tử:

  • Kết xuất file dữ liệu gửi lên trang: http://tncnonline.com.vn, gửi bản giấy đến “bộ phận một cửa” hoặc gửi trực tiếp cả bản giấy và file dữ liệu (USB) tại “bộ phận một cửa” cơ quan thuế trực tiếp quản lý.
    Lưu ý: Tổ chức trả thu nhập kết xuất file dữ liệu file Excel để lưu lại tổ chức trả thu nhập, kết xuất dữ liệu file XML để gửi cơ quan thuế.

4) Nhận kết quả cấp mã số thuế cho người phụ thuộc

Cơ quan thuế trả kết quả cấp mã số thuế người phụ thuộc cho tổ chức trả thu nhập dưới dạng phụ lục excel tại nơi tổ chức trả thu nhập gửi file dữ liệu đăng ký giảm trừ gia cảnh: http://tncnonline.com.vn hoặc http://nhantokhai.gdt.gov.vn đối với trường hợp cấp mã số thuế thành công và mô tả chi tiết lỗi đối với trường hợp cấp mã số thuế không thành công.

5) Điều chỉnh thông tin kê khai sai

– Căn cứ vào kết quả phản hồi nhận được từ cơ quan thuế, trường hợp cấp mã số thuế không thành công tổ chức trả thu nhập yêu cầu người lao động bổ sung thông tin và thực hiện theo hướng dẫn sau:

+ Lỗi do thông tin kê khai sai: Kê khai điều chỉnh bổ sung thông tin

+ Lỗi trùng thông tin chứng minh nhân dân/giấy khai sinh của người phụ thuộc: thông báo với người lao động thực hiện việc xác minh, điều chỉnh thông tin chứng minh nhân dân/giấy khai sinh như nội dung hướng dẫn của Tổng cục thuế đối với các trường hợp cấp mã số thuế cho người nộp thuế trùng chứng minh nhân dân trước đây và khai nộp lại với cơ quan thuế (gồm danh sách trùng và phô tô chứng minh dân hoặc giấy khai sinh).

+ Trùng thời gian giảm trừ người phụ thuộc: hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đăng ký kết thúc giảm trừ gia cảnh của lần đăng ký trước đó hoặc điều chỉnh thời gian giảm trừ của lần đăng ký hiện tại.

– Trường hợp thay đổi thông tin/bổ sung thêm mới hoặc giảm người phụ thuộc thì thực hiện khai bổ sung theo nguyên tắc sau:

+ Trường hợp thay đổi thông tin/bổ sung thêm mới hoặc giảm người phụ thuộc mà không làm sai sót dữ liệu đã kê khai trên tờ khai 05/QTT-TNCN và các phụ lục khác kèm theo tờ khai quyết toán thuế thì chỉ cần khai mẫu 02TH cho các trường hợp thay đổi/bổ sung người phụ thuộc.

+ Trường hợp thay đổi thông tin/bổ sung thêm mới hoặc giảm người phụ thuộc có làm sai sót dữ liệu đã kê khai trên tờ khai 05/QTT-TNCN và các phụ lục kèm theo tờ khai thì tổ chức trả thu nhập thực hiện kê khai như sau:

  • Khai bổ sung tờ khai QTT 05/QTT-TNCN và các phụ lục cần điều chỉnh (trừ phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN) để điều chỉnh quyết toán thuế.
  • Khai thông tin thay đổi/bổ sung về người phụ thuộc vào mẫu 02TH để bổ sung thông tin/cấp mã số thuế người phụ thuộc.

♦ Lưu ý: Đối với trường hợp thay đổi thông tin về người phụ thuộc:

– Đối với trường hợp thay đổi các thông tin về người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh, mối quan hệ với người nộp thuế, thời gian giảm trừ từ tháng đến tháng thì sử dụng mẫu 02TH để kê khai.

– Đối với trường hợp thay đổi các thông tin liên quan đến cấp mã số thuế (bao gồm chứng minh nhân dân và các thông tin trên giấy khai sinh) thì tập hợp mẫu 02/ĐK-TCT (TT số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ tài chính) của cá nhân nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons