Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Hướng dẫn hoàn thành chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN

HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐI CÔNG TÁC ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI QUYẾT TOÁN THUẾ

Chi phí  khi đi công tác không phải ai cũng biết đưa làm sao cho hợp lý để được trừ khi tính thuế TNDN  và được khấu trừ thuế GTGT , Kế toán Newvision đa tổng hợp được và nêu ra cụ thể những giấy tờ liên quan đến hóa đơn và chứng từ hợp pháp:

cong-viec-ke-toan-thue

>>Xem thêm: Dịch vụ làm báo cáo tài chính giá rẻ tại hà nội

 

◊ Đầu tiên: Giấy tờ liên quan như các hóa đơn, chứng từ trong suốt quá trình đi công tác như: vé tàu xe, hóa đơn phòng nghỉ, hóa đơn taxi,….(Nếu trên 20 triệu phải chuyển khoản)

Nếu doanh nghiệp trực tiếp mua vé tàu qua website thương mại điện tử cần:

 • Vé tàu điện tử.
 • Vé lên tàu.
 • Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.        

Trường hợp không thu hồi được vé lên tàu thì cần:

 • Vé tàu điện tử
 • Cuống vé
 • Giấy quyết định đi công tác và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Nếu doanh nghiệp giao cho cá nhân tự mua vé tàu, thanh toán bằng thẻ ngân hàng hoặc thẻ tín dụng mang tên cá nhân, sau đó về thanh toán lại với doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có đủ hồ sơ, chứng từ liên quan chứng minh khoản chi phí này phục vụ phù hợp cho quá trình đi công tác gồm:

 • Vé tàu(trường hợp thu hồi được vé)
 • Các giấy tờ, chứng từ liên quan đến việc điều người lao động đi công tác phải có xác nhận của doanh nghiệp, quy định của doanh nghiệp cho phép người lao động thanh toán công tác phí bằng thẻ cá nhân do người được điều đi công tác là chủ thẻ và thanh toán lại với doanh nghiệp.
 • Có hóa đơn, chứng từ thanh toán tiền vé của doanh nghiệp cho cá nhân mua vé.
 • Có hóa đơn, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của cá nhân.

◊ Điều thứ  2: Quyết định cử đi công tác (Cử ai đi, nội dung, thời gian, địa điểm và phương tiện di chuyển).

◊ Điều thứ 3: Các giấy liên quan có xác nhận của Doanh nghiệp cử đi công tác (gồm ngày đi, ngày về) và đại điểm công tác được cử đến (ngày đến và ngày đi) hoặc xác nhận của nơi lưu trú.      

◊ Điều thứ 4: Quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của Công ty:

 • Để được tính chi phí công tác vào chi phí được trừ khi quyết toán thì phải được quy định trong quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của công ty.
 • Với hồ sơ đầy đủ các giấy tờ, chứng từ liên quan như trên doanh nghiệp sẽ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và khấu trừ thuế GTGT.

MỨC CÔNG TÁC PHÍ ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Trước ngày 6/8/2015:

 Theo điểm 2.8 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định mức công tác phí được trừ khi tính thuế TNDN cụ thể như sau:

“ 2.8. Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động; Phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác trong nước và nước ngoài vượt quá 2 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.”

 Hiện nay: Từ ngày 6/8/2015 Theo khoản 2.9 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC:

 • Bỏ mức khống chế đối với khoản chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác của doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ nếu có hóa đơn, chứng từ theo quy định.
 • Nếu doanh nghiệp có khoản phụ cấp cho người lao động được điều đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp.

 

>>Tham khảo các dịch vụ kế toán: làm báo cáo thuế uy tín giá rẻ, dịch vụ kế toán thuế đảm bảo tại Hà Nội,…..

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons