Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Hướng dẫn kê khai quyết toán Thuế TNCN cho người nước ngoài

Một mùa quyết toán Thuế lại đến với những con số, những thống kê khiến nhân viên kế toán phải vùi mình trong giấy tờ và công việc. Hiểu được sự vất vả đó, trung tâm dịch vụ và đào tạo kế toán Newvision xin chia sẻ tới quý bạn đọc bài viết hướng dẫn kê khai quyết toán Thuế TNCN cho người nước ngoài.

 

quyet-toan-thue-tncn-cho-nguoi-nuoc-ngoai

 

1. Thời hạn kê khai quyết toán cho cá nhân nước ngoài.

a/Trường hợp quyết toán Thuế đối với cá nhân nước ngoài làm việc đến 31/12.

Theo điểm d, điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định:

-Thời hạn nộp hồ sơ kê khai quyết toán Thuế muộn nhất là ngay thứ 90 kể tử ngày kết thúc năm dương lịch.

-Trong trường hợp người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam có ủy quyền quyết toán Thuế TNCN, tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải thực hiện quyết toán cho cá nhân tại thời điểm quyết toán Thuế thu nhập cá nhân muộn nhất là ngày 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

-Trong trường hợp người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam không có uy quyền quyết toán Thuế TNCN thì cá nhân, tổ chức trả thu nhập không phải quyết toán Thuế cho người đó.

Mời các bạn tham khảo thêm : Làm cách nào in hóa đơn GTGT giá rẻ?

b/Trường hợp quyết toán Thuế đối với cá nhân nước ngoài chấm dứt HĐLĐ trong năm dương lịch.

Theo điểm a.5, Khoản 2, Điều 16, Thông tư số 156/2013/TT-BTC và khoản 5, Điều 32 Luật quản lý Thuế Quy định như sau:

Trước khi xuất cảnh, người nước ngoài phải làm việc với cơ quan Thuế để làm các thủ tục quyết toán Thuế.Trong trường hợp vì lý do thời gian quá gấp không thể chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu trách nhiệm với cơ quan Thuế về số thuế TNCN phải nộp của cá nhân thì cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế TNCN thay chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày cá nhân xuất cảnh.

2. Trường hợp người nước ngoài là cá nhân làm việc tại Công ty dưới 183 ngày, trên 183 ngày.

Theo Điểm 1, Điều 1, Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định:

– Trong trường hợp cá nhân người nước ngoài có mặt tại Việt Nam dười 183 ngày là cá nhân không cư trú tại Việt Nam,cá nhân, tổ chức chi trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế TNCN với mức Thuế suất 20% trên tổng số thu nhập chi trả cho cá nhân không cư trú theo từng lần chi trả.

– Trong trường hợp cá nhân người nước ngoài có mặt ở Việt Nam trên 183 ngày là cá nhân cư trú tại Việt Nam nếu có ủy quyền quyết toán Thuế TNCN cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán cho cá nhân tại thời điểm quyết toán Thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

3. Giảm trừ gia cảnh cho con đối với cá nhân người nước ngoài khi quyết toán Thuế TNCN.

Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là con được thực hiện theo quy định tại Điểm 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

4. Giảm trừ gia cảnh cho cá nhân người nước ngoài nghỉ sinh con khi quyết toán Thuế TNCN.

Theo điểm c Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định:

Trường hợp cá nhân người nước ngoài là đối tượng cư trú nghỉ phép sinh con 6 tháng có thực hiện việc ủy quyền quyết toán TNCN thì cá nhân, tổ chức trả thu nhập phải thực hiện quyết toán Thuế TNCN thay cho cá nhân tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân và tính giảm trừ gia cảnh cho cá nhân phụ thuộc kể từ tháng bắt đầu phát sinh nghĩ vụ nuôi dưỡng.

Chú ý : Cá nhân phải đăng ký giảm trừ gia cảnh trước khi thực hiện quyết toán Thuế TNCN.

5. Bù trừ thuế TNCN sau khi quyết toán Thuế TNCN cho cá nhân đã nghĩ việc.

Theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5, Điều 33, Thông tư số 156/2013/TT-BTC :

Trường hợp cá nhân đã nghỉ việc trước khi kết thúc năm, tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện cấp chứng từ khấu trừ cho cá nhân để cá nhân tự thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Nguồn tham khảo : Webketoan.vn

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons