Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision http://kukarpharmacy.com/336.html

Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Theo thông tư 296/2016/TT-BTC http://kukarpharmacy.com/340.html hướng dẫn về việc cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán (DVKT) được ban hành và ngày 15/11/2016. Hồ sơ đăng ký hành nghề gồm:

Motilium for sale – Đơn đề nghị xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo mẫu.

– Hai ảnh màu 3x4cm, nền trắng, ảnh đó không được vượt quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ order Advair.

Cute smiling young office worker using a computer with copy space at office

Cute smiling young office worker using a computer with copy space at office Trimox

– Bản sao Quyết định thôi việc hoặc Quyết định chấm dứt HĐLĐ tại nơi làm việc trước khi đăng ký (nếu có).

– Bản sao HĐLĐ toàn bộ thời gian làm tại các doanh nghiệp mà kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán (trừ các đối tượng không bắt buộc có HĐLĐ).

– Bản sao chứng chỉ kế toán viên hoặc kiểm toán viên Generic.

– Bản sao Giấy phép lao động tại Việt Nam nếu mà người đăng ký là người nước ngoài (trừ thuộc trường hợp không phải có giấy phép).

– Giấy xác nhận về thời gian thực tế làm công tác tài chính, kế toán và kiểm toán theo mẫu hoặc các tài liệu chứng minh (riêng người đã được hành nghề từ 2016 trở về trước thì không bắt buộc);

– Tài liệu chứng minh số giờ cập nhật kiến thức hành nghề (với trường hợp phải có).

http://levitrabcx.com Thông tư 296/2016/TT-BTC Zanaflex online  sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

http://kukarpharmacy.com/53.html Xem chi tiết và download thông tư tại đây:

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons