Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Hướng dẫn mới về bảo hiểm thất nghiệp, truy đóng BHXH

 anh minh hoa Câu hi: 60 tuổi nếu bị mất việc thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp ? Có được truy đóng BHXH nếu như công ty đóng muộn dẫn đến không đủ điều kiện hưởng chế độ hay không ?

Trung tâm kế toán Newvision xin giải đáp câu hỏi trên như sau:

◊ Chế độ trợ cấp thất nghiệp đối với người 60 tuổi bị mất việc ?

+ Trường hợp chấm dứt HĐLĐ đã quy định trong Khoản 4, Điều 36 BLLĐ 2012 như sau: “ NLĐ đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này.”

+ Về tuổi nghỉ hưu được quy định trong Điều 187 BLLĐ 2012: “ 1. NLĐ bảo đảm điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.”

=> Như vậy, về nguyên tắc thì Công ty không được chấm dứt HĐLĐ .

(Quy định này gây khó cho các Doanh Nghiệp và đang được Bộ LĐTBXH dự thảo sửa đổi trong BLLĐ)

– Để giải quyết trường hợp này thì hai bên nên thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ và NLĐ vẫn có thể tiếp tục đóng BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

– Ngoài ra, khi chấm dứt HĐLĐ đúng luật và bạn đã đi đăng ký thất nghiệp trong vòng 3 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ thì các bạn còn được hưởng TCTN.

anh minh hoa

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

– Các mức, thời gian, thời điểm hưởng TCTN được quy định trong  Khoản 1, khoản 2, Điều 50 Luật Việc làm như sau:

+ Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đói với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của BLLĐ đói với NLĐ đóng BHTN theo chế độ tiền lương do NSDLĐ quyết định tại thời điểm chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc.

+ Thời gian hưởng TCTN được tính theo số tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hương 3 tháng TCTN sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng TCTN nhưng tối đa không quá 12 tháng.

◊ Có được truy đóng BHXH nếu như công ty đóng muộn dẫn đến không đủ điều kiện hưởng chế độ ?

– Theo Điểm a, khoản 1, Điều 2, Luật BHXH 2014 quy định: NLĐ là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:

+ HĐLĐ xác định thời hạn;

+ Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn;

+ HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động.

anhminhhoa

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Điều 114 BLLĐ 2012 đã quy định về thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ :

1. NLĐ do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

2. NLĐ có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hàng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.
Do đó, bạn có quyền yêu cầu Cty phải truy đóng BHXH đầy đủ cho thời gian đã đi làm cho Cty và yêu cầu Cty trả tiền những ngày chưa nghỉ phép năm cho bạn. Trường hợp Cty không trả, bạn có thể khởi kiện ra TAND cấp huyện nơi Công ty đóng trụ sở để được bảo vệ quyền lợi.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons