Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Hướng dẫn tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức năm 2017

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư về hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội. Theo đó:

– Tiền lương của cán bộ, công viên chức và người lao động sẽ được hưởng lương theo:

[Mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2017] × [Hệ số lương hiện hưởng]

– Phụ cấp của các cán bộ, công viên chức và người lao động được hưởng lương theo:

[Mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2017 (nếu có)]  × [Hệ số phụ cấp hiện hưởng]

– Tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu ( nếu có ) như sau:

+ Công chức tính mức lương:

[Mức lương thức hiện từ ngày 01/7/2017] = [Mức lương cơ sở] × [Hệ số lương hiện hưởng]

+ Công thức tính mức phụ cấp:

  • Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:

[Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/07/2017] = [Mức lương cơ sở] × [Hệ số phụ cấp hiện hưởng]

  • Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung( nếu có ):

cong-thuc-tinh-muc-phu-cap

  • Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành

+ Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu ( nếu có )

[Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ 01/07/2017] = [Mức lương cơ sở] × [Hệ sốchênh lệch bảo lưu hiện hưởng]

♦ Trong đó: Mức lương cơ sở  là: 1.300.000đồng /tháng.

Ngoài ra tại Dự thảo Thông tư này còn quy định rõ các đối tượng được áp dụng trong việc tính lương và phụ cấp theo mức lương cơ sở; mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có); phụ cấp tính theo % mức lương cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)…

Theo dự kiến thì những nội dung được nêu trên sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017

Xem chi tiết dự thảo Thông tư trên tại đây: 

images-1

>>Xem thêm: Thang bảng lương 2017 và các đối tượng cán bộ, công chức được áp dụng thang bảng lương 2017

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons