Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision Valium without a doctor prescription

Hướng dẫn việc thực hiện hóa đơn điện tử mới năm 2017

levitra rezeptfrei deutschland Tổng cục thuế vừa có Công văn số 1959/TCT-DNL vào ngày 12/05/2017 về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT) như sau:

1. Chữ ký điện tử của người mua trên HĐĐT viagra without a doctor prescription usa

http://sildenafildok.comCông văn số 2402/BTC-TCT http://eblanpharmacy.com/322.html hướng dẫn thực hiện về chữ ký điện tử của người mua trên HĐĐT thì trường hợp mà khách hàng không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp dịch vụ giữa doanh nghiệp và khách hàng như: phiếu thu, phiếu xuất kho, biên nhận thanh toán,… thì người bán sẽ lập HĐĐT cho người mua theo quy định và trên HĐĐT đó không cần phải bắt buộc có chữ ký điện tử của người mua.

Ảnh minh họa chữ ký điện tử ( Niguồn: internet)

                                                                            Ảnh minh họa ( Niguồn: internet)

sildenafil citrate 2. Về tiêu thức chữ ký và dấu của người bán trên HĐĐT chuyển đổi sang giấy

Căn cứ quy định của Bộ tài chính tại Khoản 2, 3, 4 Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC canadian pharmacies online  thì : levitra

http://viagrablack.com/ − Nếu  doanh nghiệp muốn thực hiện chuyển đổi HĐĐT sang giấy trong trường hợp khách hàng có nhu cầu chuyển đổi sang giấy và chỉ được chuyển đổi 01 lần.

http://modafinilgg.com/ − Trên HĐĐT chuyển đổi sang giấy không nhất thiết phải có dấu và chữ ký người đại diện theo pháp luật.

− Để chuyển đổi được từ HĐĐT sang hóa đơn giấy thì cần phải đáp ứng được các điều kiện sau: buy Xanax

+ Phản ánh toàn vẹn nội dung của HĐĐT gốc

+ Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ HĐĐT sang hóa đơn giấy

+ Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển đổi từ HĐĐT sang hóa đơn giấy

− HĐĐT chuyển đổi có giá trị pháp lý khi đảm bảo các yêu cầu về tính toàn vẹn của thông tin trên hóa đơn nguồn, ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi thực hiện theo quy định của pháp luật về việc chuyển đổi chứng từ điện tử canada pharmacy.

provigil coupon − Ký hiệu riêng trên hóa đơn chuyển đổi từ HĐĐT sang hóa đơn dạng giấy bao gồm đầy đủ thông tin sau:

+ Dòng chữ phân biệt giữa hóa đơn chuyển đổi và HĐĐT  gốc – hóa đơn nguồn (cần ghi rõ “ HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ”)

+ Họ và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi

+ Thời gian thực hiện chuyển đổi.

Ảnh minh họa (Nguồn:internet)

                                                             Ảnh minh họa (Nguồn:internet)

3. Về việc HĐĐT chuyển đổi sang giấy có số dòng nhiều hơn một trang Lyrica over the counter

Căn cứ tại Khoản 1,3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC prednisolone Khoản 1 Điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC  thì để phù hợp với đặc thù của HĐĐT, trường hợp mà chuyển đổi HĐĐT ra giấy, nếu có số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì doanh nghiệp thực hiện tương tự trường hợp sử dụng hóa đơn tự in mà việc lập và in hóa đơn phải được thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn. Cụ thể để doanh nghiệp được phép thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang thì trên phần đầu trang sau của hóa đơn phải được hiển thị như sau: Modafinil without a doctor prescription

+ Có cùng số hóa đơn của trang đầu (hệ thống máy tính cấp tự động)

+ Có cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu

+ Cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu

+ Phải kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).

4. Về chữ ký điện tử trên văn bản thỏa thuận trong trường hợp phát hiện sai sót

purchase Levaquin − Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC, đối với trường hợp HĐĐT đã lập sau đó phát hiện sai sót thì doanh nghiệp cần lập văn bản xác nhận sai sót bằng giấy có chữ ký của cả người mua và người bán. Việc doanh nghiệp lập HĐĐT để điều chỉnh sai sót theo quy định tại thông tư này.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons