Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Hướng dẫn xác đinh các trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Từ ngày 01/01/2017 theo thông tư 302/2016/TT-BTC do bộ tài chính ban hành hướng dẫn về lệ phí môn bài sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Hướng dẫn các trường hợp được miễn lệ phí môn bài tại Khoản 1, 2 Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP cụ thể như sau:

– Doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống của hộ gia đình, cá nhân để làm căn cứ miễn lệ phí môn bài là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật.

ảnh minh họa

– Kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định thực hiện theo Điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư 92/2015/TT-BTC như sau:

+ Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh gồm: cá nhân cư trú có phát sinh doanh thu kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định; cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức theo hình thức xác định được doanh thu kinh doanh của cá nhân.

+ Kinh doanh không thường xuyên được xác định tùy theo đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh của từng lĩnh vực, ngành nghề và do cá nhân tự xác định để lựa chọn hình thức khai thuế theo phương pháp khoán hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư này hoặc khai thuế theo từng lần phát sinh hướng dẫn tại Điều này.

+ Địa điểm kinh doanh cố định là nơi cá nhân tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh như: địa điểm giao dịch, cửa hàng, cửa hiệu, nhà xưởng, nhà kho, bến, bãi, …

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình không có địa điểm kinh doanh cố định được xác định bao gồm cả những trường hợp:

+ Cá nhân là xã viên hợp tác xã và hợp tác xã đã nộp lệ phí môn bài.

+ Cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, bảo hiểm, đại lý bán đúng giá thực hiện khấu trừ thuế tại nguồn.

+ Cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons