Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương áp dụng trong năm 2018

Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 vào sáng ngày 07/08/2017 để đệ trình chính phủ. Nếu được Chính phủ thông qua thì thang bảng lương của năm 2018 sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2018 được xây dựng như sau: 

»Xem thêm: Cách tính lương làm thêm giờ đối với hình thức trả lương theo thời gian

huong-dan-xay-dung-thang-bang-luong-ap-dung-trong-nam-2018

1. Đối với lương bậc 1 (mức lương thấp nhất)

− Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, cụ thể:

+ Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng

+ Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng

+ Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng

+ Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng

− Mức lương thấp nhất của người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề (cao hơn ít nhất 7% so với mục 1.1), cụ thể:

+ Vùng I: 4.258.600 đồng/tháng

+ Vùng II: 3.777.100 đồng/tháng

+ Vùng III: 3.306.300 đồng/tháng

+ Vùng IV: 2.953.200 đồng/tháng

− Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

→ Như vậy, mức lương thấp nhất đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề như sau:

+ Vùng I: 4.471.530 đồng/tháng

+ Vùng II: 3.965.955 đồng/tháng

+ Vùng III: 3.471.615 đồng/tháng

+ Vùng IV: 3.100.860 đồng/tháng

− Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

→ Như vậy, mức lương thấp nhất đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề như sau:

+ Vùng I: 4.556.702 đồng/tháng

+ Vùng II: 4.041.497 đồng/tháng

+ Vùng III: 3.537.741 đồng/tháng

+ Vùng IV: 3.159.924 đồng/tháng

2. Lương bậc 2 và các bậc cao hơn

Việc xây dựng lương bậc 2 và các bậc cao hơn phải đáp ứng được quy định: “Bội số của thang lương là hệ số chênh lệch giữa mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật thấp nhất, số bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi. Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%”.

Theo Thư Viện Pháp Luật

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons