Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Hướng dẫn xử lý chi phí quà tặng trong dịp lễ tết cho nhân viên và khách hàng

Mỗi dịp tết đến xuân về, các doanh nghiệp tại Việt Nam thường mua quà để tặng cho nhân viên, khách hàng và đối tác kinh doanh của công ty. Vậy câu hỏi được đặt ra là phải xử lý các khoản chi phí này như thế nào ? Có được khấu trừ thuế đầu vào VAT hay không ? Có phải viết hóa đơn khi mua quà tặng cho nhân viên và khách hàng không ? Hôm nay trung tâm đào tạo kế toán Newvion Law xin giải đáp tất cả các thắc mắc trên của các bạn về các vấn đề thuế TNDN, thuế GTGT, hóa đơn chứng từ như sau:

1.Hóa đơn:

Tại điều 3, Khoản 7 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tại Điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định như sau:

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Vì vậy theo quy định trên, doanh nghiệp khi mua quà tặng trong các dịp lễ tết cho nhân viên và khách hàng, khi xuất chi phải lập hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn tham khảo thêm: Kinh nghiệm phỏng vấn xin việc kế toán cho các bạn mới ra trường

2.Thuế giá trị gia tăng

Thuế GTGT hay còn gọi là thuế VAT là một khoản thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm cuả các dịch vụ và hàng hóa phát sinh trong quá trình trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng và được nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ của dịch vụ, hàng hóa.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về mức tính thuế đối với hàng hóa là quà tặng như sau:

Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 14, Thông tư 219/2013/TT-BTC về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT như sau:

Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.

Vì vậy, theo quy định trên:

• Quà tặng cho nhân viên và khách hàng phải chịu thuế GTGT đầu ra.

• Quà tặng cho nhân viên hoặc khách hàng được khấu trừ thuế giá trị đầu vào VAT.

• Cách tính thuế GTGT giống cách tính thuế GTGT của các hàng hóa, dịch vụ khác cùng loại tại thời điểm phát sinh hoạt động tặng quà đó.

3. Thuế TNDN

3.1 Chi phí mua quà lễ tết tặng khách hàng.

Tại Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định về các khoản chi được khấu trừ nếu đáp ứng các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó, chi phí mua quà tặng khách hàng là chi phí liên quan tới các hoạt động kinh doanh. Nếu khoản chi cho việc mua quà có đầy đủ chứng từ, hóa đơn và có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt với hóa đơn có tổng trị giá 20 triệu đồng trở lên thì được tính vào chi phí được trừ.

Chú ý: Theo quy định mới nhất, kể từ năm 2015. chi phí quảng cáo, tiếp thị, cho, biếu quà tặng… không bị khống chế 15%.

3.2 Chi phí mua quà lễ tết tặng nhân viên

Theo Điều 6 thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại điều tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định về các khoản được trừ như sau:

Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp

Theo đó, chi phí mua quà lễ tết cho nhân viên được coi như là một khoản chi tiêu phúc lợi. được tính vào chi phí được trừ. Nhưng theo quy định tổng các khoản chi phí phúc lợi trong một năm không được vượt quá tiền lương trung bình 1 tháng của doanh nghiệp.

Chú ý: Doanh nghiệp sẽ không phải xuất hóa đơn và tính thuế GTGT đầu ra nếu chứng minh được các khoản chi phí cho việc mua quà thuộc phúc lợi của doanh nghiệp.

4.Hạch toán

4.1 Các chi phí mua quà được tính vào chi phí sản xuất,kinh doanh của doanh nghiệp nếu:

a.Khi mua quà có nội dung :

Nợ TK 641, 6421 – Chi phí mua quà tặng
Nợ TK 133- Thuế GTGT đầu vào
Có các TK 111, 112, 131

b. Khi tặng quà cho nhân viên, khách hàng có xuất hóa đơn kê khai GTGT đầu ra có nội dung như sau:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

Chú ý:

  • Phải hạch toán thuế giá trị gia tăng vào chi phí, không hạch toán vào doanh thu của doanh nghiệp.
  • Không xuất hóa đơn và tính thuế GTGT đầu ra nếu doanh nghiệp chứng minh được các khoản phí thuộc phúc lợi của của doanh nghiệp

4.2 Chứng từ

Các chứng từ mà nhân viên kế toán cần ;

a. Quà lễ tết tặng khách hàng

Các chứng từ cần thiết bao gồm:

• Hoá đơn đầu mua hàng.

• Hoá đơn đầu ra.

• Hợp đồng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng(nếu doanh nghiệp thanh toán qua ngân hàng).

b. Quà lễ tết tặng nhân viên

• Hoá đơn mua quà

• Tờ trình của công đoàn về quà tết cho nhân viên

• Quy định trong quy chế tài chính, chi tiêu nội bộ… của doanh nghiệp

• Hoá đơn đầu ra

• Hợp đồng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng(nếu doanh nghiệp thanh toán qua ngân hàng).

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons