Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

kê khai thuế theo phương pháp khấu trừI, Hồ sơ kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ.

Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT.

Từ ngày 1/1/2015 không cần phải nộp các phụ lục kèm theo, chỉ cần nộp tờ khai thuế GTGT.

II, Đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Những doanh nghiệp hoạt động có doanh thu hàng năm > 1 tỷ đồng và thực hiện các chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Những doanh nghiệp hoạt động có doanh thu hàng năm < 1 tỷ đồng, thực hiện các chế độ

kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định nhưng tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT.

  1. Doanh thu xác định.

Là doanh thu bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT và được xác định:

– Căn cứ vào “Tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT” trên tờ

khai thuế GTGT tháng (từ tháng 11 năm trước đến tháng 10 năm hiện tại).

– Hoặc trên tờ khai quý (từ quý IV năm trước đên quý III năm hiện tại).

Chú ý: Những doanh nghiệp mới thành lập hoạt động chưa đủ 12 tháng thì doanh thu được xác định căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT” trên tờ khai thuế GTGT của các tháng hoạt động chia (:) số tháng hoạt động nhân (x) 12 tháng.

  1. Những doanh nghiệp có thể tự đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ.

– Những doanh nghiệp hoạt động có doanh thu < 1 tỷ và thực hiện đầy đủ các chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định.

– Những doanh nghiệp mới thán lập từ dự án đầu tư của doanh nghiệp đang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

– Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua săm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ và có hợp đồng kinh doanh. Những doanh nghiệp trên phải đăng ký phương pháp khấu trừ gửi cơ quan thuế theo mẫu 06/GTGT và hạn nộp chậm nhất là ngày 20/12 hàng năm.

III. Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo quý chậm nhất là ngày 30 của quý sau.

Xem thêm

Khóa học phần mềm kế toán Fast – Misa

Khóa học kế toán cho người mới bắt đầu

Khóa học Kế Toán trên Excel thực hành thực tế tại Hà Nội

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons