Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Kế toán không bao giờ lo thất nghiệp

Kế toán không bao giờ lo thất nghiệp

Người kế toán thực hiện các công việc thu thập, xử lý, cung cấp các thông tin tài sản, các nguồn hình thành nó, sự vận động của nó trong doanh nghiệp, tổ chức ra sao. Luôn luôn phải cân đối thu chi, để đảm bao doanh nghiệp có lợi ích, và hiệu quả tài chính tốt nhất có thể, công việc kế toán là cơ sở để đưa ra định hướng chiến lượn để thành công trong doanh nghiệp.

Những điều trên, lên kế toán là một phần không thể thiếu trong doanh nghiệp, tổ chức. cho dù họ có làm trong lĩnh vự nào, quy mô lớn hay nhỏ. Thống kê mới nhất hiện nay, Việt Nam có hơn 500,000 doanh nghiệp lớn và nhỏ trên khắp cả nước, với mỗi doanh nghiệp thường cần 3-5 kế toán. Mức thu nhập của kế toán viên mới ra trường cũng khoảng 7-9 triệu đồng. Tin rất vui cho những ai đang học kế toán hoặc có ý định học kế toán. Bên cũng những sức hút riêng của ngành, kế toán là một ngành đáng mơ ước, cơ hội việc làm không bao giờ thiếu

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons