Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Kế toán thuế là gì ?

 

Kế toán thuế cung cấp các dịch vụ tư vấn về các vấn đề thuế cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Chủ yếu công việc liên quan đến việc tối ưu hóa hiệu quả thuế hàng ngày, bạn cũng có thể tham gia vào vấn đề vế thuế các giao dịch kinh doanh cao cấp như sáp nhập công ty, mua lại công ty hoặc thiết lập các hoạt động mới ở nước ngoài. Những kế toán thuế thường làm việc tại các dịnh vụ công

Kế toán thuế là gì?

Cần làm gì để đạt được đến vị trí đó?

Có thể bắt đầu công việc này ở cấp trợ lý và học các bằng cấp chuyên môn như ACCA và tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, lưu ý rằng nhà tuyển dụng thường có xu hướng tuyển những người tốt nghiệp đại học cho các vị trí này

Hoặc bạn có thể tham gia Khóa học Kế Toán Thuế thực hành thực tế tại Hà Nội

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons