Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Khám chữa bệnh tại bất kì bệnh viện tuyến huyện nào đều là đúng tuyến

Câu hỏi:

” Ông Võ Văn Lộc (TP.Hồ Chí Minh) có hỏi rằng: khi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nhưng được trả lời chỉ được khám chữa bệnh ở Bệnh viện Thái Hòa, không được khám chữa bệnh tại các Bệnh viện tuyến huyện, xã trong tỉnh Đồng Tháp, như vậy có đúng không?

Theo Công văn số 943/BHXH-CSYT ngày 21/3/2016 của BHXH Việt Nam, tại Khoản 4 bãi bỏ Điểm c Khoản 2 Công văn 5388/BHXH-CSYT, điều đó có đồng nghĩa với việc người có thẻ BHYT đã đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến Trung ương được thanh toán chi phí khám chữa bệnh khi tự đi khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện, tuyến xã không? ”

Thông qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ông Lộc có đề nghị là BHXH Việt Nam trả lời chi tiết, cụ thể về vấn đề này.

Trả lời:

BHXH Việt Nam đã trả lời vấn đề trên như sau:

” Theo quy định của Luật BHYT số 46/2014/QH13 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015 thì từ ngày 01/01/2016 thì:

Người có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện tuyến huyện của bất kỳ địa phương nào trên cả nước đều được coi là đúng tuyến dù nơi đăng ký ban đầu của người đó ở đâu.

Người có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện tuyến huyện của bất kỳ địa phương nào trên cả nước đều được coi là đúng tuyến dù nơi đăng ký ban đầu của người đó ở đâu.

– Người mà có thẻ BHYT tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các Bệnh viện tuyến huyện vẫn sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí theo mức hưởng (Theo Điểm c, Khoản 3, Điều 22 , Luật BHYT số 46/2014/QH13).

– Đồng thời, khi người tham gia BHYT đăng ký khám chữa bệnh tại cơ sở ban đầu là trạm y tế tuyến xã, phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã, phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn của tỉnh thì vẫn được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí theo mức hưởng (Theo Khoản 4 Điều 22 Luật BHYT số 46/2014/QH13).

– Các đối tượng là người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến thì sẽ vẫn được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.(Theo Khoản 5 Điều 22 Luật BHYT số 46/2014/QH13)”

⇒ Như vậy, theo những quy định được nêu trên thì khi người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh tại các Bệnh viện tuyến huyện của bất kỳ địa phương nào trên cả nước đều được coi là đúng tuyến dù nơi đăng ký ban đầu của người đó ở bất kì đâu.

– Trường hợp trong địa bàn của tỉnh thì chỉ được thực hiện thông tuyến huyện. Có nghĩa là: Nếu người tham gia BHYT đăng ký khám, chữa bệnh tại cơ sở ban đầu là bệnh viện tuyến huyện hoặc Phòng khám đa khoa, trạm y tế cấp xã thì người tham gia BHYT cũng sẽ được đến khám chữa bệnh tại bất kỳ bệnh viện huyện, Phòng khám đa khoa hoặc Trạm y tế xã nào trong địa bàn tỉnh thì đều được coi là đúng tuyến.

⇒ Như vậy nếu ông Lộc đăng ký tại cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu là Bệnh viện Thái Hòa (tuyến tỉnh) thì ông chỉ được khám, chữa bệnh đúng tuyến tại Bệnh viện tuyến huyện ở bất kì địa phương nào và không được áp dụng đối với các Phòng khám đa khoa, Trạm y tế xã.

#Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons