Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Không cần xuất trình thẻ BHYT khi khám, chữa bệnh năm 2017

Đây là nội dung đáng chú ý Tại Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và Luật bảo hiểm y tế thuộc lĩnh vực y tế. Đáng chú ý nhất đó là bắt đầu kể từ ngày 01/6/2017, người tham gia BHYT khi khám, chữa bệnh không cần xuất trình thẻ BHYT mà chỉ cần cung cấp số thẻ bảo hiểm y tế. Chi tiết nội dung đó như sau:

anh-minh-hoa

                                                             Ảnh minh họa

♦ Đối với trường hợp mà xuất trình thẻ bảo hiểm y tế nhưng chưa có ảnh thì phải cung cấp số định danh cá nhân hoặc xuất trình một trong các loại giấy tờ như sau:

– Thẻ căn cước công dân (còn giá trị hiệu lực).

– Chứng minh nhân dân (còn giá trị hiệu lực và bao gồm cả chứng minh quân đội).

– Hộ chiếu (còn giá trị hiệu lực)

– Thẻ học sinh, sinh viên, học viên (còn giá trị hiệu lực) đối với những học sinh, sinh viên mà chưa đủ tuổi làm chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân).

– Các loại giấy tờ khác có ảnh do cơ quan quản lý nhà nước hay cơ quan mà nơi mình đang công tác, làm việc cấp hoặc xác nhận.

♦ Đối với trẻ em dưới 6 tuổi nếu không xuất trình được thẻ bảo hiểm y tế thì vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế nhưng phải xuất trình được giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh. Trường hợp mà trẻ phải điều trị ngay sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh thì thủ trưởng cơ sở y tế đó hoặc người mà được thủ trưởng cơ sở y tế ủy quyền và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán theo quy định.

♦ Dự kiến các nội dung nêu trên sẽ có hiệu lực thi hành bắt đầu kể từ ngày 01/6/2017 và đồng thời, các quy định sau đây sẽ hết hiệu lực thi hành bao gồm:

Thông tư 14/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016.

Điểm c Khoản 1 Điều 5 Thông tư 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014.

Điểm c, d Khoản 2 Điều 9 Thông tư 37/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014.

Khoản 2, 3, 4 Điều 15 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons