Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Không đóng BHXH cho người lao động từ năm 2018 có thể bị phạt đến 7 năm tù

Để tránh tình trạng chủ doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động, gây mất quyền lợi của ngươi lao động khi hoạt động làm việc tại đơn vị mình thì thì bắt đầu kể từ ngày 01/01/2018, tại Điều 216 của Bộ luật Hình sự 2015 quy định về việc xử lý hình sự đối với tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ thể: 

anh-minh-hoa

1. Trường hợp người nào có nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người gia động mà có hành vi gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ 06 tháng trở lên thuộc một trong những trường hợp sau đây:

–  Nếu đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn tiếp tục tái phạm thì phạt tiền từ 50 triệu đồng cho đến 200 triệu đồng

– Phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm đối với tội:

+ Trốn đóng bảo hiểm từ 50 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng.

+ Trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động.

Đối với pháp nhân thương mại phạm tội thì sẽ bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng trong trường hợp này.

2. Phạt tiền từ 200 triệu đồng cho đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng năm đến 03 năm đối với trường hợp phạm các tội sau đây:

– Phạm tội từ 02 lần trở lên

– Trốn đóng bảo hiểm từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng

– Trốn đóng bảo hiểm từ 50 người cho đến dưới 200 người

– Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại Điểm a hoặc Điểm b Khoản 1 Điều 216 Bộ luật Hình sự 2015.

Trường hợp pháp nhân thương mại phạm tội thì sẽ bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với trường hợp này.

3. Phạt tiền từ 500 triệu đồng cho đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm nếu vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau:

– Trốn đóng bảo hiểm từ 1 tỷ đồng trở lên

– Trốn đóng bảo hiểm cho 200 người trở lên.

– Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại Điểm b hoặc Điểm c Khoản 2 Điều 216 Bộ luật Hình sự 2015.

Đối với pháp nhân thương mại phạm tội thì sẽ bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng cho đến 3 tỷ đồng nếu thuộc trong các trường hợp này.

Ngoài ra, cũng theo Bộ luật Hình sự 2015 thì người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons