Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp năm 2017

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 về phí cung cấp thông tin doanh nghiệp và lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Vậy công ty kế toán Newvision dựa trên thông tư trên cung cấp cho bạn đọc biết về mức lệ phí đăng ký doanh nghiệp mới nhất như sau:

– Giữ nguyên mức thu lệ phí cấp mới, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký doanh nghiệp là 200.000 đồng/lần.

– Nâng mức thu lệ phí cấp lại GCN đăng ký doanh nghiệp lên 200.000 đồng/lần (hiện hành là 100.000 đồng/lần).

anh minh hoa dang ky doanh nghiep

– Ngoài ra, Thông tư cũng quy định một số mức thu phí mới khi cung cấp thông tin doanh nghiệp như:

+ Phí cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp là: 40.000 đồng/bản.

+ Phí cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp: 150.000 đồng/báo cáo.

+ Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên: 5.000.000 đồng/tháng.

Trường hợp mà doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp thông qua mạng điện tử, cơ quan nhà nước đề nghị doanh nghiệp cung cấp thông tin để phục vụ quản lý nhà nước… thì sẽ được miễn phí.

Thông tư 215/2016/TT-BTC có hiệu lực bắt đầu kể từ ngày 01/01/2017.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons