Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Lệ phí môn bài mới từ ngày 1/1/2017

Theo nghị định 139/2016/NĐ-CP, ban hành ngày 4/10/2016, kể từ ngày 1/1/2017, lệ phí môn bài sẽ chính thức có hiệu lực thay thế cho thuế môn bài cũ với mức lệ phí môn bài được quy định như sau :

1.Đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, hàng hóa:

le-phi-mon-bai

Mức lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ dựa vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong trường hợp tổ chức không có vốn điều lệ thì căn cứ xác định là vốn đầu tư ghi trong chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trường hợp tổ chức thay đổi vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ thì căn cứ xác định mức lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm liền kề trước đó.

Có thể bạn quan tâm :

Tiền lương 2017 

Các điểm mới trong luật kế toán 2015

Làm cách nào để in hóa đơn GTGT giá rẻ

2.Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình.

 

le-phi-mon-bai-voi-ca-nhan

Trường hợp thay đổi doanh thu thì doanh thu của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài sẽ là căn cứ để xác định mức lệ phí môn bài.

Lưu ý:

  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất,kinh doanh, tổ chức mới thành lập được cấp đăng ký Thuế và mã số Thuế, mã số DN trong thời gian 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cho cả năm; Nếu được thành,cấp đăng ký thuế, mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì đóng 50% mức lệ phí môn bài của cả năm.
  • Cá nhân, tổ chức, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nhưng chưa kê khai lệ phí môn bài thì phải đóng mức lệ phí môn bài cả năm. không phân biệt thời điểm phát hiện là 6 tháng cuối năm hay đầu năm.

Các trường hợp được miễn Thuế môn bài :

  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuât, kinh doanh có doanh thu hàng tháng dưới 100 triệu đồng.
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuât, kinh doanh không thường xuyên, không có địa điểm kinh doanh cố định theo hướng dẫn của BTC.
  • Chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kĩ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.
  • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
  • Cơ quan báo (báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử); Điểm bưu điện văn hóa xã.
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất mặt hàng MUỐI.
  • Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theoquy định của Ủy ban Dân tộc.
0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons