Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Mẫu bảng chấm công mới nhất

Bảng chấm công không còn quá xa lạ với mọi công ty, doanh nghiệp cả trong và ngoài nước. Nó là bảng dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc… từ đó có căn cứ để tính và trả lương, quản lý lao động, nhân sự trong đơn vị.

Vậy cách lập bảng chấm công như thế nào? Mời bạn Tham khảo và download mẫu bảng chấm công dưới đây do Trung tâm đào tạo kế toán Newvision cung cấp:

>>Mời bạn tham khảo thêm:

>Mẫu thông báo phát hành hóa đơn mới nhất 2016

>Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với nam giới mới nhất

>Mẫu giấy biên nhận tiền mới nhất năm 2016

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hay Thông tư 133/2016/TT-BTC, Mẫu bảng chấm công số 01a-LĐTL:

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons