Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Mẫu bảng tính thanh toán tiền lương mẫu số 02-LDTL

Trung tâm kế toán Newvision xin giới thiệu mẫu bảng thanh toán tiền lương mẫu số 02-LDTL theo Thông tư 200/2014/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành.Tài liệu mẫu bảng tính thanh toán tiền lương ở định dạng .DOC nên bạn có thể dễ dàng điền thông tin nhằm phục vụ cho công việc.

Bảng thanh toán tiền lương được sử dụng cho phòng kế toán nhằm mục đích tham khảo khi thực hiện tính lương cho CBCNV trong doanh nghiệp vào cuối tháng.Bảng tính lương chỉ nhằm mục đích tham khảo vì lương thực lãnh còn phụ thuộc vào điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng giữa bạn và doanh nghiệp chủ quản.

Bảng thanh toán tiền lương được tự động lập hàng tháng cho từng nhân viên trong công ty dựa vào các chứng từ liên quan từ đó làm căn cứ tính lương cho nhân viên.Bảng tính lương dựa trên các yêu tố như:Số ngày công,khối lượng công việc,sản phẩm hoàn thành….

•Tải ngay bảng thanh toán tiền lương mẫu số 02-LDTL 

»Xem thêm:

›Mẫu giấy biên nhận tiền

›Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng

›Khóa học kế toán thuế thực hành thực tế

Chúc các bạn thành công!!!

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons