Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn

Bạn bị mất hóa đơn, hóa đơn của bạn bị cháy và đã bị hỏng?. Bạn đang chưa biết viết báo cáo tình hình  của hóa đơn như thế nào?. Trung tâm đào tạo kế toán Newvision xin cung cấp cho bạn mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn dưới đây.

Mẫu Báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn Mẫu số BC21/AC Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Mời bạn tham khảo và download tại đây:

 

Báo giá khuôn đúc mẫu bê tông lập phương bằng nhựa giá rẻ || Khuôn đúc mẫu bê tông hình trụ bằng nhựa || phễu rót cát hiện trường , Bộ côn thử độ sụt bê tông bằng Inox || Khuôn đúc mẫu vữa 40x40x160mm bằng nhựa

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons