Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Chia sẻ file báo cáo quản trị kế hoạch thực hiện thu chi

Trung tâm đào tạo kế toán Newvison chia sẻ tới bạn đọc biểu mẫu Excel báo cáo quản trị thu chi áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, daonh nghiệp nào có phát sinh nghiệp vụ thu chi.

Đối tượng sử dụng :

Kế toán hoặc chủ doanh nghiệp: Giúp quản lý chi phí doanh nghiệp một cách đơn giản và hiệu quả.

Thủ quỹ: ghi chép lại tình hình nộp quỹ, tình hình chi tiêu quỹ trong các hoạt động của công ty, doanh nghiệp…

Mẫu báo cáo được thiết kế đơn giản cho người mới học kế toán cũng có thể sử dụng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Mời các bạn tham khảo thêm : FILE KẾ TOÁN NỘI BỘ TRÊN EXCEL

excel

Các sheet chính trong file:

Sheet 1: Thông tin của công ty
Sheet 2: Kết quả sản xuất kinh doanh
Sheet 3: Ngân sách điều hành- 12 tháng
Sheet 4: Báo cáo doanh thu
Sheet 5: Ngân sách lương thưởng
Sheet 6: Báo cáo chi phí hoạt động
Sheet 7: Kế hoạch vay và trả nợ  ngân hàng 1
Sheet 8: Kế hoạch vay và trả nợ  ngân hàng 2

Sheet 9: Phân bổ khấu hao- phân bổ chi phí trước công cụ dụng cụ
Sheet 10: Khấu hao kế hoạch phân xưởng sản xuất

Các bạn có thể dowload  theo đường dẫn phái dưới do chúng tôi cung cấp, các bạn có thể chỉnh sửa các thông tin sao cho phù hợp với tình hình thực tế của DN nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Linkdowload:

 

 

 

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons