Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ

Đối với các cá nhân, hộ không kinh doanh khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ muốn mua hóa đơn lẻ của Cơ quan Thuế thì sẽ phải làm đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ để có thể có quyền được sử dụng hóa đơn đúng pháp lý.

Vậy mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ  như thế nào? Mời bạn Tham khảo và download mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ dưới đây do Trung tâm đào tạo kế toán Newvision cung cấp:

>>Mời bạn tham khảo thêm:  đăng ký nhãn hiệu || đăng ký logo

>Mẫu thông báo phát hành hóa đơn mới nhất 2016

>Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với nam giới mới nhất

>Mẫu giấy biên nhận tiền mới nhất năm 2016

Mẫu Đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons