Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng mẫu số 04-TT mới nhất 2016

http://trgkey.com/map99 Trung tâm kế toán Newvison xin giới thiệu mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng mẫu số 04-TT theo Thông tư 200/214/2015 do Bộ Tài Chính ban hành.Biểu mẫu ở định dạng.DOC nên bạn có thể dễ dàng dowload để thay đổi nội dung sao cho phù hợp nhất.

Giấy thanh toán tiền tạm ứng được sử dụng để kê khai các khoản tiền va các khoản chi do người nhận tạm ứng,từ đó làm căn cứ quyết toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán.Khi đã lập xong giấy thanh toán tiền tạm ứng,kế toán viên thanh toán rồi chuyển cho kế toán trưởng kiểm sét và công ty duyệt visit web page.

»Xem thêm: click

›Mẫu đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí  source

›Các biểu mẫu kế toán mới nhất link

•Tải ngay mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng mẫu số 04-TT http://polivburo.ru/map251

Ngoài tài liệu giấy thanh toán tiền tạm ứng trên,mời các bạn tham khảo thêm các khóa học kế toán tại trung tâm tại chuyên mục : ĐÀO TẠO KẾ TOÁN. http://crossmasterusa.com/map170

Chúc các bạn thành công!!!

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons