Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng-Mẫu số 01GTKT3/001 mới nhất 2016

Trung tâm đào tạo kế toán Newvision xin giới thiệu mẫu hóa đơn giá trị gia tăng-Mẫu số 01GTKT3/001 tới tất cả các bạn do Bộ Tài Chính ban hành theo thông tư số 39/2014/TT-BTC .Hóa đơn GTGT ở định dạng .DOC nên bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa,thay đổi thông tin sao cho phù hợp nhất với tình huống doanh nghiệp của bạn.

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng được áp dụng với các đối tượng là tất cả các cá nhân,tổ chức có hoạt động sản xuất,kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam và các cá nhân,tổ chức nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam.Thuế  suất GTGT được chia làm 3 mức khác nhau là 0%,5% và 10%.

»Xem thêm: đăng ký mã số mã vạch || đăng ký nhãn hiệu

›Viết sai hóa đơn GTGT xử lý ra sao?

›Mẫu biên bản hủy bỏ hóa đơn

›Các biểu mẫu hóa đơn mới nhất!

•Tải ngay mẫu hóa đơn GTGT mới nhất 2016!

Mời bạn tham khảo: Khóa học Kế Toán Thuế  thực hành thực tế để nắm rõ hơn các vấn đề về thuế.

Chúc các bạn thành công!

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons