Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất năm 2016

Tỷ phú Bill gates trong một lần trực tiếp phỏng vấn ứng viên vào làm việc Microsoft có hỏi:”Theo các bạn,yếu tố nào quyết định sự ổn định và thành công trong các hoạt động kinh doanh thời nay?”.Một ứng viên có trả lời:”Đó là tính chặt chẽ về mặt pháp lý của hợp đồng”.Bill gates đã ngay lập tức cho ứng viên này điểm tối đa và tuyển dụng anh vào làm.

Điều đó cho chúng ta thấy tầm quan trọng của hợp đồng trong hoạt động của các cơ quan,doanh nghiệp và các tổ chức.Hôm nay,trung tâm đào tạo kế toán Newvison xin chia sẻ đến các bạn mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất năm 2016.Tùy theo từng dịch vụ cụ thể các bạn có thể điểu chỉnh,bổ sung điều khoản trong hợp đồng để quyền lợi của bạn được bảo đảm một cách tối đa.

Các bạn có thể dowload tập tin tại liên kết phía dưới:

Xem thêm: đăng ký nhãn hiệu || đăng ký mã số mã vạch 

Tag : Khuôn đúc mẫu bê tông hình trụ bằng nhựa giá rẻ

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons