Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Mẫu phiếu chi mẫu số 02-TT mới nhất 2016

Trung tâm kế toán Newvision xin giới thiệu mẫu phiếu chi mẫu số 02-TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành.

Mẫu phiếu chi là mẫu phiếu được sử dụng nhiều nhất trong tất cả các doanh nghiệp,tổ chức hoặc cá nhân kinh doanh.Mặc dù nó được sử dụng rất phổ biến đối với các kế toán viên đã làm lâu năm trong nghề nhưng với các bạn kế toán mới ra trường,hoặc mới đi làm thì chưa chắc đã biết,vì vậy các bạn có thể tải xuống và tham khảo mẫu phiếu chi được chúng tôi giới thiệu sau đây.

Phiếu chi được sử dụng trong trường hợp bạn thấy số tiền mặt trong quỹ của doanh nghiệp giảm hay đơn giản bạn muốn thanh toán tiền lương cho CBCBN,khi đó bạn có thể viết phiếu chi.

»Xem thêm:

›Mẫu phiếu thu

›Mẫu phiếu xuất kho

›Mẫu phiếu nhập kho

•Tải ngay mẫu phiếu chi mẫu số 02-TT mới nhất 2016

Cách viết mẫu phiếu chi

•Ngày,tháng,năm: Là thời gian lập phiếu chi.

•Họ và tên người nhận:Ghi chính xác họ,tên người nhận.

•Địa chỉ:Ghi chính xác địa chỉ ngưởi nhận tiền,đơn vị,phòng ban nhận tiền.

•Lý do nộp:Ghi nội dung chi tiền;ví dụ:mua vật liệu,hàng hóa,sản phẩm…

•Số tiền:Ghi chính xác số tiền muốn chi.

•Bằng chữ:Diễn đạt số tiền chi bằng chữ.

•Kèm theo:Điền số chứng từ gốc kèm theo

Lưu ý:Phiếu chi được chia thành ba liên,có nghĩa là khi có chữ ký của giám đốc,kế toán trưởng,người lập phiếu thì thủ quỹ mới được xuất tiền.Khi đã nhận đủ số tiền,người nhận tiền ghi số tiền thực nhận vào phiếu chi sau đó ghi rõ họ tên.

Ngoài tài liệu mẫu phiếu chi trên,mời các bạn tham khảo thêm khóa học:KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRÊN EXCEL để trở thành một “thánh excel” ngay hôm nay.

Chúc các bạn thành công!!!

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons