Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Mẫu phiếu thu mẫu số 01-TT mới nhất 2016

Trung tâm kế toán Newvision xin giới thiệu mẫu phiếu thu mẫu số 01-TT  theo Thông tư 200/2014/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành.

Phiếu thu là mẫu chứng từ thu tiền mặt khi nảy sinh 1 nghiệp vụ kế toán liên quan tới ngoại tệ,tiền mặt.Phiếu thu cũng là một mẫu hóa đơn mô tả một quá trình giao dịch đã hoàn tất với khoản tiền đó.Phiếu thu được sử dụng trong trường hợp khi bạn thu tiền tiền mặt nhập quỹ mặt bằng hoạt động sản xuất,kinh doanh.

»Xem thêm:  đăng ký nhãn hiệu || đăng ký logo

›Phiếu chi

›Phiếu nhập kho

›Phiếu xuất kho

•Tải ngay mẫu phiếu thu mẫu số 01-TT mới nhất 2016

 

Cách lập phiếu thu

•Ngày,tháng,năm:Thời gian chính xác lập phiếu thu.

•Họ và tên người nộp tiền:Ghi chính xác tên người nộp tiền,

•Địa chỉ:Ghi chính xác địa chỉ hoặc phòng ban công tác người nộp tiền.

•Lý do thu:Ghi chính xác nội dung nộp tiền :mua sản phẩm,hàng hóa…

•Số tiền:Ghi chính xác số tiền thu.

•Bằng chữ:Diễn đạt bằng chữ số tiền thu.

•Kèm theo:Ghi số chứng từ gốc kèm theo

 

Ngoài tài liệu mẫu phiếu thu trên,mời các bạn tham khảo thêm:KHÓA HỌC KẾ TOÁN THUẾ THỰC HÀNH THỰC TẾ  rẻ nhất tại Hà Nội để được chia sẻ thêm thật nhiều kinh nghiệm thực tế quý báu của các chuyên gia.

Chúc các bạn thành công!!!

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons