Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ số 03XKNB mới nhất 2016

Trung tâm đào tạo kế toán Newvison xin giới thiệu mẫu phiếu xuật kho kiêm vận chuyển nội bộ số 03XKNB mới nhất 2016 do Bộ Tài Chính ban hành theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014.

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để dùng để làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường.

Lưu ý:Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thường phải đi kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

»Xem thêm:  đăng ký nhãn hiệu || đăng ký logo

›Mẫu phiếu xuất kho mới nhất

›Mẫu phiếu nhập kho mới nhất

Các biểu mẫu kế toán khác

Tải ngay mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ mẫu số 03XKNB

Ngoài tài liệu mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ mẫu số 03XKNB trên,mời các bạn tham khảo thêm :Khóa học Kế Toán Thuế thực hành thực tế để có thể kiếm được một công việc thật hấp dẫn sau khi hoàn thành khóa học.

Chúc các bạn thành công!!!

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons