Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn mới nhất 2016

http://cleantechbuilding.com/map109 Trung tâm đào tạo kế toán Newvison xin giới thiệu tới bạn đọc mẫu thông báo phát hành hóa đơn mới nhất 2016 Mẫu số TB01/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 do Bộ Tài Chính ban hành.

click »Mời các bạn tham khảo thêm:

please click for sourceMẫu tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh

Mẫu hóa đơn gtgt mới nhất 2016 read article

this web pageMẫu phiếu giao hàng mới nhất 2016

please click for source Mẫu thông báo phát hành hóa đơn dùng để thông báo phát hành hóa đơn cho các doanh nghiệp lần đầu làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn.

Các bạn có thể tham khảo và tải xuống Mẫu thông báo phát hành hóa đơn: http://sarahmable.nl/map251

đăng ký nhãn hiệu || đăng ký logo

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons