Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Mẫu tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST

Trung tâm đào tạo kế toán Newvision xin giới thiệu thiệu mẫu tờ khai điều chỉnh,bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST theo thông tư 156/2013/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 06/11/2013.

Mẫu tờ khai thông tin đăng ký thuế-Mẫu số 08-MST dùng để bổ sung,điều chỉnh thông tin đăng ký thuế khi doanh nghiệp thay đổi nội dung trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp  của mình.

Có thể bạn chưa biết:Khóa học toán thuế thực hành thực tế tại Newvison đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho tất cả các học viên tham gia.

Tải ngay mẫu tờ khai điều chỉnh,bổ sung đăng ký thuế mẫu số 08-MST thông tư 156 2016:

Ngoài mẫu tờ khai điều chỉnh,bố sung thông tin đăng ký thuế trên,các bạn có thể xem thêm nhiều mẹo vặt kế toán khác tại chuyên mục :MẸO VẶT KẾ TOÁN

Chúc các bạn thành công!!!

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons