Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Một số hướng dẫn mới về thuế thu nhập cá nhân cần lưu ý

Dưới đây là một số những điểm mới hướng dẫn mới về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cần lưu ý. Vậy Những điểm cần lưu ý đó là những gì thì bạn đọc hãy cùng Kế toán Newvision tham khảo nhé:

1. Đối với Anh/Chị/Em bị tâm thần.

− Căn cứ quy định về người phụ thuộc tại Tiết d.4.1 Điểm d Khoản 1 Điều 9 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì nếu người nộp thuế có nuôi anh/chị/em bị tâm thần từ nhỏ, mất khả năng lao động và hiện tại đang sống cùng bố mẹ mà bố mẹ già yếu, bị chất độc màu da cam, không có khả năng chăm sóc con thì anh/chị/em bị tâm thần đó sẽ được tính là người phụ thuộc.
untitled-2

 

2. Khoán phụ cấp tiền xe, tiền thuê nhà có khấu trừ thuế TNCN

Tại Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC thì theo đó:

– Đối với khoản phụ cấp khoán chi để người lao động thuê phương tiện đi lại:

+ Trường hợp người lao động được Văn phòng đại diện Công ty tại Việt Nam có khoản phụ cấp khoán chi do Công ty mẹ tại nước ngoài chi trả để người lao động thuê phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động.

– Đối với khoản phụ cấp khoán chi để người lao động thuê tự thuê nhà:

+ Trường hợp người lao động được Văn phòng đại diện Công ty tại Việt Nam có khoản phụ cấp khoán chi do Công ty mẹ tại nước ngoài chi trả để người lao động tự thuê nhà thì tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.

3. Khoản đóng góp vào quỹ khuyến học được tính giảm trừ khi tính thuế TNCN

Căn cứ tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì theo đó:

− Khoản đóng góp quỹ khuyến học thuộc diện được giảm trừ khi tính thuế TNCN, tuy nhiên khoản đóng góp này phải đúng vì mục đích khuyến học theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP và quy định tại các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ.

− Tài liệu chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học là chứng từ thu hợp pháp do các tổ chức, các quỹ của Trung ương hoặc của tỉnh cấp.

4. Điều kiện để cha mẹ được giảm trừ người phụ thuộc

− Trường hợp cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là bố đẻ đang trong độ tuổi lao động nhưng bị tàn tật (theo giấy xác nhận của bệnh viện), mất khả năng lao động và có thu nhập bình quân tháng trong năm không quá 1.000.000 đồng thì hồ sơ đăng ký người phụ thuộc thực hiện theo hướng dẫn tại điểm g.3 Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

5. Được phép lựa chọn nơi giảm trừ gia cảnh

− Trường hợp người nộp thuế ký hợp đồng lao động trên 3 tháng ở hai nơi thì người nộp thuế được phép giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một cơ quan chi trả thu nhập và giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc tại cơ quan chi trả thu nhập khác. Việc giảm trừ gia cảnh này không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế TNCN của cá nhân nếu vẫn đảm bảo nguyên tắc theo hướng dẫn tại Điểm c Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons