Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Một số văn bản nổi bật liên quan đến BHXH, chế độ kế toán, hóa đơn

Trong tuần qua, từ ngày 01/05/2017 – 07/5/2017, đã cập nhật được nhiều văn bản nổi bật liên quan đến Bảo hiểm xã hội (BHXH), hóa đơn, kế toán… Cụ thể như sau:

1. Hướng dẫn rõ cách tính tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

Ngày 14/04/2017 BHXH Viêt Nam đã ban hành Quyết định 595/QĐ-BHXH về quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và bảo hiểm tai nạn lao động (BHTNLĐ), bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/05/2017. hướng dẫn rõ cách tính tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc cho người lao động có tiền lương do người sử dụng lao động quyết định như sau:

− Mức lương và phụ cấp lương từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2017 tính theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH http://erectiledysfunctionbcz.com.

sildenafil citrate − Mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác từ ngày 01/01/2018 trở đi được tính theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2, Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư 47.

− Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác cialis.

levitra online bao-hiem-xa-hoi

Ngoài ra, tại quyết định cũng quy định về tiền lương tháng đóng BHXH cụ thể đối với một số đối tượng như người đại diện phần vốn nhà nước không chuyên trách tại các tập đoàn kinh tế, công ty nhà nước sau cổ phần hóa; người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương do doanh nghiệp quyết định… levitra vs viagra

2. Quy định mới về sử dụng hóa đơn từ ngày 12/6/2017

levitra 20 mg Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTCThông tư 26/2015/TT-BTC, từ ngày 12/06/2017 thì hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bắt đầu có hiệu lực thi hành. Và có một số điểm mới đáng chú ý sau:

− Hóa đơn mẫu và thông báo phát hành hóa đơn phải được gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là 02 ngày trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn (quy định hiện hành chậm nhất là 05 ngày).

− Nếu sau 2 ngày làm việc kể từ khi nhận Văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in/đặt in của DN mà Cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản thì DN được sử dụng hóa đơn (hiện nay là 5 ngày làm việc).

Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp medicine for high blood pressure.

Canadian Drugs hoa don

Xem chi tiết Thông tư 37/2017/TT-BTC:  Sửa đổi bổ sung nhiều quy định về hóa đơn http://canadianonlinedrugspharmacyss.com

3. Hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán hợp tác xã (HTX)

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 24/2017/TT-BTC  vào ngày 28/03/2017, hướng dẫn các quy định về tài khoản, chứng từ, sổ kế toán; báo cáo tài chính áp dụng với hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX và có hiệu lực thi hành bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2018. Theo đó:

canadian pharmacies − Tất cả các HTX hoạt động trong mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề sản xuất, kinh doanh sẽ áp dụng chế độ kế toán quy định tại Thông tư này.

− Riêng các HTX có quy mô lớn, có nhiều giao dịch mà trong Thông tư 24/2017  không có quy định thì sẽ được lựa chọn áp dụng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

provigil − Trường hợp HTX lựa chọn áp dụng Thông tư 133 thì phải tuân thủ toàn bộ quy định tại Thông tư này, đối với các nghiệp vụ phát sinh không được quy định thì bắt buộc phải áp dụng quy định tại Thông tư 24/2017/TT-BTC.

4. Những văn bản về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (NSNN )hết hiệu lực từ 04/02/2017

nhung-van-ban-het-han viagra prices

Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục NSNN mới nhất sẽ  bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 04/02/2017 (áp dụng từ năm ngân sách 2017) và thay thế các văn bản sau đây:

− Quyết định 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 sildenafil20citrate.com.

asda pharmacy viagra prices − Thông tư 136/2009/TT-BTC ngày 02/7/2009.

− Thông tư 69/2009/TT-BTC ngày 03/4/2009 where can i buy viagra.

− Thông tư 223/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 levitra 20 mg.

− Thông tư 26/2010/TT-BTC ngày 25/02/2010.

− Thông tư 143/2010/TT-BTC ngày 22/9/2010.

− Thông tư 198/2010/TT-BTC ngày 08/12/2010.

− Thông tư 30/2011/TT-BTC ngày 02/3/2011.

− Thông tư 57/2011/TT-BTC ngày 05/5/2011.

− Thông tư 144/2011/TT-BTC ngày 21/10/2011.

− Thông tư 110/2012/TT-BTC ngày 03/7/2012.

− Thông tư 217/2012/TT-BTC ngày 17/12/2012.

− Thông tư 97/2013/TT-BTC ngày 23/7/2013.

− Thông tư 192/2014/TT-BTC ngày 12/12/2014.

− Thông tư 56/2016/TT-BTC ngày 25/3/2016.

− Thông tư 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016.

− Quyết định 54/QĐ-BTC ngày 12/01/2011.

− Công văn 7472/BTC-NSNN ngày 10/6/2010 về việc cấp mã số cho các chương trình, dự án của Bộ Giáo dục và Đào Tạo.

− Công văn 7423/BTC-NSNN ngày 05/6/2014 về việc cấp mã dự án của Bộ Giáo dục và Đào Tạo.

Xem chi tiết và download 4 văn bản liên quan đến bảo hiểm xã hội, chế độ kế toán, hóa đơn tại đây:

download

Nguồn bài: Thư viện pháp luật

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons