Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Mua hàng bán thẳng không qua kho

Mua hàng bán thẳng không qua kho

Mua hàng bán thẳng không nhập kho được hạch toán và xử lý như thế nào? Công ty chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cụ thể qua bài viết dưới đây.

Trong thực tế thì các công ty thương mại thường xuyên phát sinh việc mua hàng bán ngay không qua kho, như: khi có đơn đặt hàng thì mới đi mua hàng từ nhà cung cấp và không đưa về nhập kho mà chuyển thẳng đến cho khách hàng…

1. Việc lập hóa đơn cho hàng hóa mua bán thẳng không qua kho.

Căn cứ theo khoản 7 điều 3 thông tư 26/2015/TT-BTC:

– Người bán hàng phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, hàng hóa, dịch vụ dùng cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội trực tiếp cho quá trình sản xuất.

Như vậy, khi doanh nghiệp mua hàng không qua kho mà chuyển thẳng cho khách hàng thì phải lập hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng và không phải làm thủ tục nhập kho.

2. Cách hạch toán hàng mua bán thẳng không qua kho.

Vì mua hàng bán thẳng không qua kho, không làm thủ tục nhập kho, không có phiếu nhập kho nên không phải hạch tóa qua TK156 mà chỉ cần phản ánh giá vốn và doanh thu, cụ thể:

– Phản ánh giá vốn (dựa vào hóa đơn đầu vào, phiếu xuất kho của bên bán):

+ Nếu doanh nghiệp kê khai theo phương pháp khấu trừ:

Nợ TK 632 : Giá trị thực tế mua vào chưa có thuế

Nợ TK 1331 : Thuế GTGT đầu vào

Có TK 111, 112, 331…: Tổng giá trị thanh toán

+ Nếu doanh nghiệp kê khai theo phương pháp trực tiếp hoặc không được khấu trừ:

Nợ TK 632 : Tổng giá trị hàng mua + thuế GTGT

Có TK 111, 112, 331…: Tổng giá trị thanh toán

– Phản ánh doanh thu (dựa vào hóa đơn đầu ra xuất cho khách hàng):

Nợ TK 131, 111, 112: Tổng giá trị thanh toán

Có TK 511 : Doanh thu chưa có thuế

Có TK 3331 : Thuế GTGT phải nộp

Xem thêm :

Tổng hợp các mẹo hay cho kế toán

10 hàm excel cơ bản phải biết khi học kế toán

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons