Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Mua hàng bằng thẻ tín dụng cá nhân có đước tính vào chi phí được trừ và khấu trừ thuế GTGT ?

CÓ ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT VÀ TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ ĐỐI VỚI KHOẢN CHI MUA HÀNG HÓA DỊCH VỤ BẰNG THẺ TÍN DỤNG CÁ NHÂN KHÔNG?

Câu hỏi:

Công ty em trong một số trường hợp nhân viên đi mua hàng hóa sẽ tự ứng tiền trong thẻ tín dụng của mình ra trước sau đó mới về thanh toán với Công ty. Khoản tiền được nhân viên ứng ra trước đó sẽ được Công ty chuyển khoản lại cho nhân viên. Vậy số tiền mua hàng hóa mà nhân viên chi trả có được khấu trừ thuế GTGT không khi mà tiền trả khi mua hàng hóa được chi từ khài hoản của cá nhân chứ không phải tài khoản của Công ty?

tai-xuong

 

 

>>Xem thêm: Dịch vụ báo cáo thuế tại Hà Nội, dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ

Trả lời:

Bộ tài chính đã quy định trường hợp này tại Thông tư 26/2015/TT-BTCThông tư 96/2015/TT-BTC. Theo đó:

Trường hợp Công ty ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Công ty sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho người bán, sau đó Công ty sẽ thanh toán cho cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản của Công ty đã đăng ký với cơ quan thuế vào tài khoản của cá nhân.

Nếu hình thức thanh toán này được quy định cụ thể tại quy chế quản lý tài chính của Công ty hoặc Quyết định về việc ủy quyền của Công ty cho cá nhân;

Đồng thời các khoản chi nêu trên có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gồm:

– Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên và mã số thuế của Công ty;

– Hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của doanh nghiệp cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với doanh nghiệp;

– Chứng từ chuyển khoản ngân hàng của Công ty cho cá nhân

thì hình thức thanh toán trên được coi là đáp ứng đủ điều kiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, làm căn cứ để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Công ty phải lập và theo dõi danh sách các tài khoản thẻ tín dụng cá nhân của người lao động được ủy quyền để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ theo hình thức nói trên và cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi cần.

Như vậy, chỉ cần Công ty bạn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ  thì vẫ được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí được trừ khi mua hàng hóa chi trả bằng thẻ tín dụng của nhân viên nhé.

>>Có thể bạn quan tâm

Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm

Dịch vụ kiểm toán nội bộ

In hóa đơn giá trị gia tăng  giá rẻ tại hà nội

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons