Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Mức đóng BHXH bắt buộc với người sử dụng lao động chính thức được giảm từ 01/06/2017

Ngày 14/04/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2017/NĐ-CP quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội(BHXH) bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

anh-minh-hoa

                                                             Giảm 0.5% mức đóng BHXH

Theo đó, kể từ ngày 01/06/2017 thì mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người sử dụng lao động(NSDLĐ) là 0.5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bhxh của người lao động(NLĐ). Cụ thể mức đóng và phương thức đóng như sau:

♦ NSDLĐ hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức:

0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của NLĐ đối với:

+ Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

+ Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.

+ Cán bộ, công chức, viên chức.

+ Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

+ Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

+ Trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình.

anh minh hoa

                                        Ảnh minh họa (#Internet)

0,5% trên mức lương cơ sở đối với NLĐ đang là hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

♦ NSDLĐ là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì thì mức đóng hằng tháng là 0.5% và phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.

⇒ Như vậy: So với quy định tại Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì mức đóng này đã giảm 0.5 % so mức hiện hành là 1%.

Xem chi tiết Nghị định số 44/2017/NĐ-CP tại đây:

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons