Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Mức lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 3, Điểm b Khoản 1 Điều 5 của Nghị định 153/2016/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu đối với người có bằng Cao đẳng, Đại học làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân theo chế độ hợp đồng lao động được quy định như sau:

anhminhhoa

                                                                                                     Ảnh minh họa

− Mức lương tối thiểu vùng được quy định:

+ Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I: 3.750.000 đồng/tháng

+ Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II:  3.320.000 đồng/tháng

+ Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III: 2.900.000 đồng/tháng

+ Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng

− Phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định của Nghị định trên.

Căn cư vào Điều 28 của  Bộ luật Lao động 2012 thì tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc sẽ do hai bên tự thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

⇒ Theo đó mức lương tối thiểu mà người sử dụng lao động trả cho người tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành là:

Nơi doanh nghiệp hoạt động

Lương thử việc

Lương chính thức

Vùng I

3.410.625 đồng

4.012.500 đồng

Vùng II

3.019.540 đồng

3.552.400 đồng

Vùng III

2.637.550 đồng

3.103.000 đồng

Vùng IV

2.346.510 đồng

2.760.600 đồng

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons