Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Mức xử phạt vi phạm về lưu trữ tài liệu kế toán

Dưới đây là các mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm về bảo quản và lưu trữ tài liệu kế toán căn cứ vào Điều 12, Chương II Nghị định 105/2013/NĐ-CP.

Theo đó:

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với các hành vi sau đây:

– Đưa tài liệu kế toán vào lưu trữ chậm quá 12 tháng so với thời hạn quy định.

– Lưu trữ tài liệu kế toán không đầy đủ theo quy định.

– Bảo quản các tài liệu kế toán không đảm bảo an toàn, để hư hỏng,rách nát,  mất mát tài liệu trong thời hạn lưu trữ.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với các hành vi sau đây:

– Sử dụng tài liệu kế toán trong thời hạn lưu trữ không đúng theo các quy định.

– Không tiến hành thực hiện việc tổ chức kiểm kê, phân loại và phục hồi tài liệu kế toán mà bị mất mát hoặc là bị hủy hoại.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với các hành vi sau đây:

– Hủy bỏ tài liệu kế toán khi mà chưa hết thời hạn lưu trữ theo những quy định.

– Tiêu hủy các tài liệu kế toán mà không thành lập Hội đồng tiêu hủy và không thực hiện theo đúng phương pháp tiêu hủy và không lập biên bản tiêu hủy theo quy định.

Lưu ý: Mức phạt tiền trên chỉ áp dụng đối với cá nhân, còn đối với tổ chức vi phạm thì mức phạt sẽ bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm hành chính.

Có thể bạn quan tâm: Thời hạn cần lưu trữ tài liệu kế toán

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons