Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Nếu nộp mẫu 06 cho năm 2016 thì được miễn nộp năm 2017

Theo Công văn số 1158/TCT-CS mà Tổng cục thuế đã ban hành vào ngày 29/03/2017 giải đáp vướng mắc về việc đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và căn cứ các quy định tại:

Khoản 3 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC

Công văn 328/TCT-CS, ngày 24/01/2017

Công văn 2670/BTC-TCT, ngày 28/02/2017

to-khai-mau-06gtgt

                                                           Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó thì:

− Trường hợp mà năm 2016 doanh nghiệp đã nộp Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT ( theo mẫu số 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và được chấp thuận cho phép áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ năm 2016 thì:

+ Doanh nghiệp sẽ được tiếp tục áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ năm 2017

+ Doanh nghiệp không phải nộp lại mẫu 06/GTGT để đăng ký tiếp cho năm 2017

Có thể bạn quan tâm: dịch vụ kế toán thuế giá rẻ tại hà nội

Xem chi tiết Công văn số 1158/TCT-CS:

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons