Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Người lao động sẽ được trả lãi nếu bị nợ lương

Một độc giả có hỏi: Tôi có ký HĐLĐ có thời hạn 05 năm cho một công ty sắt thép ở Thá i Nguyên, trong hợp đồng có ghi rõ là ngày 05 hàng tháng công ty sẽ chuyển lương qua thẻ. Trong 12 tháng đầu thì công ty vẫn thực hiện đúng hợp đồng, tuy nhiên khi đến những tháng tiếp đó thì liên tiếp có tình trạng chuyển lương không đúng thời hạn. Khi thì 10 ngày, khi 15 ngày, đỉnh điểm có tháng tới ngày thứ 25 có khi cả tháng mới chuyển lương và khi đó công ty cũng chỉ chuyển đúng số tiền hàng tháng đã thỏa thuận mà không có tính toán phần tôi bị thiệt hại khi công ty trả lương trễ. Xin hỏi, công ty tôi làm như vậy có đúng hay không ? và tôi có được hưởng quyền lợi gì không?

anh minh hoa

Trung tâm đào tạo kế toán Newvision xin trả lời câu hỏi trên như sau:

♦ Theo quy định tại Điều 23, 24 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP thì:

–  Người lao động sẽ hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần.

–  Thời điểm trả lương sẽ do hai bên tự thỏa thuận và được ấn định vào một thời điểm cố định trong tháng.

– Trường hợp đặc biệt do bị thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng cho người lao động thì không được trả chậm lương vượt quá 01 tháng.

– Người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động do trả lương chậm được quy định như sau:

+  Thời gian trả lương chậm dưới 15 ngày thì sẽ không phải trả thêm.

+  Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì:

[Số tiền phải trả thêm cho người lao động] = [Số tiền trả chậm × Lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng]

¤ Trong đó: Số lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng sẽ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quy định trần lãi suất thì được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương.)

→ Như vây, về nguyên tắc thì đối với trường hợp của độc giả trên thì công ty đã chậm trả lương quá 15 ngày trở lên mà chỉ trả đúng số tiền bằng lương hàng tháng là sai với quy định.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons