Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Những công việc kế toán cần làm từ tháng 12/2016 đến tháng 03/2017

Cuối năm cũ và đầu năm mới là khoảng thời gian hết sức bận rộn với nhân viên kế toán vì phải vật lộn với các giấy tờ, sổ sách, chứng từ…của doanh nghiệp.

Hôm nay, trung tâm đào tạo và dịch vụ kế toán Newvision xin chia sẻ tới bạn đọc những công việc kế toán cần làm từ tháng 12/2016 đến tháng 03/2017:

1.Công việc trong tháng 12/2016:

-Hạn cuối là ngày 20/12/2016, kế toán phải nộp mẫu 06/GTGT, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cho 2 năm 2017 và 2018 trong trường hợp Doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2014, năm 2015 hoặc quý 1, 2, 3 năm 2016 và có doanh thu dưới 1 tỷ đồng.

-Hạn cuối là ngày 31/12/2016, kế toán phải nộp lại TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI nếu trong năm 2016 doanh nghiệp có thay đổi bậc môn bài.

-Kiểm tra, rà soát lại sổ sách, chứng từ, cần đối lại doanh thu, chi phí, chuẩn bị làm BÁO CÁO TÀI CHÍNH  năm 2016.

Chú ý : Tháng 12 là thời gian đặc biệt quan trọng trong công tác bổ sung các hóa đơn, chứng từ còn thiếu cho cả năm.

Có thể bạn quan tâm :

-Trong ngày 31/12/2016:

  • Kế toán kiểm kê lại tài sản cuối năm 2016 bao gồm nguyên vật liệu, hàng hóa, TSCĐ,CCDC…
  • Kế toán thực hiện chốt và đối chiếu công nợ cuối năm 2016 gồm các khoản công nợ phải trả,phải thu…

2.Công việc tháng 1/2017

-Hạn cuối ngày 31/1/2017: nộp LỆ PHÍ MÔN BÀI cho năm 2017. Theo nghị định 139/2016/NĐ-CP, ban hành ngày 4/10/2016, kể từ ngày 1/1/2017, lệ phí môn bài sẽ chính thức có hiệu lực thay thế cho thuế môn bài cũ với mức lệ phí môn bài được quy định chi tiết tại đây.

le-phi-mon-bai

-Hạn cuối vào ngày 20/1/2017: Nộp các loại tờ khai và tiền THUẾ theo THÁNG:Thuế TNCN tháng 12/2016, Thuế GTGT tháng 12/2016, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong tháng 12/2016 và các loại tờ khai khác theo THÁNG.

-Hạn cuối vào ngày 30/1/2017: Nộp các loại giấy tờ và tiền THUẾtheo QUÝ (cho quý 04/2016): Thuế TNCN quý 04/2016, Thuế GTGT quý 04/2016, báo cáo tình trạng sử dụng hóa đơn quý 4/2016 và các tờ khai khác theo QUÝ. Riêng thuế TNCN chỉ nộp TIỀN THUẾ chứ không phải nộp phải nộp tờ khai.

3.Công việc tháng 2/2017 :

-Hạn cuối vào ngày 20/2/2017: Kế toán thực hiện nộp tờ khai và tiền thuế theo Tháng (cho tháng 1/2017): Thuế GTGT tháng 1/2017, Thuế TNCN tháng 1/2017, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 1/2017 và các loại tờ khai khác theo THÁNG.

4.Công việc tháng 3/2017 :

-Hạn cuối là ngày 31/3/2017: Kế toán phải nộp BCTC năm 2016 cho cơ quan THUẾ, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thống kê.

-Hạn cuối là ngày 31/3/2017:Nộp tờ khai Quyết toán Thuế TNCN và TNCN năm 2016 và các tờ khai quyết toán khác trong năm 2016. Tiến hành nộp bổ sung tiền Thuế TNDN và TNCN nếu tờ khai quyết toán có sai lệch so với tạm tính quý.

Các bạn có thể tham khảo : Quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài.

Mỗi Doanh nghiệp lại có một nghiệp vụ kế toán phát sinh khác nhau trong quá trình làm việc vì vậy trên đây chỉ là các công việc kế toán CẦN phải làm, hi vọng bài viết có thể giúp ích cho bạn.

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons