Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Những điểm mới về lương tối thiểu vùng 2017

Công ty kế toán Newvision xin giới thiệu các bạn một số điểm mới mà nhiều người chưa biết về lương tối thiểu vùng 2017 căn cứ vào Nghị định 153/2016/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng năm 2017 sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 như sau:

1. Tăng lương tối thiểu vùng từ 180.000 – 250.000 đồng/tháng

Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định này việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng bắt đầu từ ngày 01/01/2017 lần lượt là  3.750.000 đồng/tháng, 3.320.000 đồng/tháng, 2.900.000 đồng/tháng, 2.580.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Vùng I, II, III, IV.

2. Rút ngắn tiêu đề của Nghị định

Theo nghị định này về tiều đề sẽ sửa đổi tiêu đề của Nghị định 122/2015/NĐ-CP nhằm rút ngắn lại tiêu đề thành: “Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động”.

3. Chỉnh sửa phạm vi điều chỉnh

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 153/2016/NĐ-CP có sự rút ngắn câu từ của Nghị định 122/2015/NĐ-CP  sẽ giống như tiêu đề của Nghị định. Và trở thành: “Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động”.

luong1_2016_zgzh

4. Bổ sung đối tượng áp dụng

Nghị định 153/2016/NĐ-CP  bổ sung thêm đối tượng áp dụng, là: “Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động” tại Khoản 1 Điều 2

5. Thay đổi trong việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 5: Mức lương của người lao động sẽ không thấp hơn mức lương tối thiểu của vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất (Nghị định 153/2016/NĐ-CP đã bỏ cụm từ: “chưa qua đào tạo” so với quy định hiện hành.)

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 5: Mức lương của người lao động sẽ phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề (Nghị định 153/2016/NĐ-CP đã được bổ sung đầy đủ hơn, cụ thể là thêm cụm từ: “làm công việc đòi hỏi người lao động” và “đào tạo nghề theo” so với quy định hiện hành).

6. Thay đổi địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng

(i) Đối với Huyện Tân Thành thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ đổi là Vùng I (vùng hiện hành là Vùng II).

(ii) Đối với Thành phố Sông Công, Thị xã Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên sẽ là Vùng II (hiện hành là Vùng III).

(iii) Đối với Thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam sẽ đổi là Vùng II (hiện hành là Vùng III).

(iv) Đối với Thành phố Trà Vinh thuộc tỉnh Trà Vinh sẽ đổi là Vùng II (hiện hành là Vùng III).

(v) Đối với Huyện Quế Sơn, Thăng Bình thuộc tỉnh Quảng Nam sẽ đổi là Vùng III (hiện hành là Vùng IV).

(vi) Đối với Thị xã Duyên Hải thuộc tỉnh Trà Vinh sẽ đổi là Vùng III (hiện hành là Vùng IV).

(vii) Đối với Huyện Giang Thành  thuộc tỉnh Kiên Giang sẽ đổi là Vùng IV (hiện hành là Vùng III).

Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động quy định tại Nghị định 122/2015/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định 153/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons