Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision Cialis

Những hướng dẫn mới về thuế thu nhập cá nhân cần lưu ý

Tổng cục thuế đã ban hành một số hướng dẫn mới về thuế thu nhập cá nhân. Công ty kế toán Newvision đưa ra một số lưu ý về hướng dẫn mới đó như sau:

1. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Ngày 10/05/2017 Tổng cục thuế ban hành Công văn 1873/TCT-TNCN , trong Luật thuế TNCN chỉ quy định các loại thu nhập chịu thuế bao gồm: buy Prandin

– Thu nhập từ việc kinh doanh buy Silagra online

http://sildenafildok.com – Thu nhập từ tiền lương, tiền công

– Thu nhập từ việc đầu tư vốn viagra coupons

– Thu nhập từ việc chuyển nhượng vốn http://triangleconst.com/pevok

– Thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản worst blood pressure medications

– Thu nhập từ việc trúng thưởng provigil

– Thu nhập từ bản quyền buy Klonopin

– Thu nhập từ việc nhượng quyền thương mại provigil coupon

http://eblanpharmacy.com/294.html – Thu nhập từ nhận thừa kế

http://viagrablack.com/ – Thu nhập từ quà tặng.

Công văn số 1873/TCT-TNCN

erectile dysfunction pills                                                     Công văn số 1873/TCT-TNCN

⇒ Như vậy: Số tiền phải bồi thường do vi phạm về hợp đồng không được quy định cụ thể , chi tiết 10 khoản thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành nên cá nhân sẽ được miễn thuế TNCN đối với các khoản thu nhập chịu thuế được nêu ở bên trên levitra without a doctor prescription.

2. Thu nhập của Tổng giám đốc kiêm chủ công ty MTV có chịu thuế TNCN

Ngày 14/04/2017 Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số 1404/TCT-TNCN hướng dẫn về chính sách thuế TNCN đối với các khoản thu nhập của chủ Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ. Theo đó: levitra 20 mg

Công văn số 1404/TCT-TNCN

                                                                          Công văn số 1404/TCT-TNCN canada rx

http://eblanpharmacy.com/ – Căn cứ vào Điều 90 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 và hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BCT thì khoản tiền của Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên nhận được do chính bản thân Tổng giám đốc chi trả thì không phải là thu nhập từ tiền lương, tiền công và sẽ không phải chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

– Theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BCT thì khoản thu nhập mà chủ Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ nhận được sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định là khoản thu nhập từ đầu tư vốn. Thời điểm xác định thuế TNCN đối với khoản thu nhập này được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 917/TCT-TNCN như sau: http://eddrugsblack.com/

+ Thời điểm mà trước ngày 01/01/2015 thì khoản lợi nhuận cá nhân là chủ Công ty TNHH một thành viên được chia sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định của Luật thuế TNDN phải chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn (căn cứ tại Điều 3 Luật thuế TNCN  số 04/2017/QH12Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BCT)

+ Thời điểm từ ngày 01/01/2015 thì lợi nhuận được chia của cá nhân là chủ công ty TNHH một thành viên sau khi đã nộp thuế TNDN không phải nộp thuế TNCN (căn cứ tại Điều 6 Luật số 71/2014/QH13Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP)

3. Thu nhập từ kinh doanh không được đưa vào Quyết toán thuế TNCN

Ngày 09/05/2017 Tổng cục thuế ban hành Công văn số 1864/TCT-TNCN, theo đó: prednisone

Công văn số 1864/TCT-TNCN

                                          Công văn số 1864/TCT-TNCN buy xanax

Căn cứ tại Khoản 3 Điều 21  Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì việc quyết toán thuế TNCN theo quy định hiện hành chỉ quyết toán với nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh không phải nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công nên sẽ không thực hiện tính nguồn thu nhập này vào hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo mẫu 02/QTT-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. http://levitrabcx.com

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons