Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Những lưu ý khi chuẩn bị thành lập doanh nghiệp

Khi chuẩn bị thành lập doanh nghiệp thì rất nhiều vấn đề phải lưu ý. Vậy cần lưu ý những vấn đề nào ?, thì bài viết dưới đây kế toán Newvision sẽ chia sẻ những vấn đề đó như sau:

Những lưu ý khi chuẩn bị thành lập doanh nghiệp

                                            Ảnh minh họa

1. Xác định tên doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

– Theo pháp luật doanh nghiệp hiện hành bắt thì buộc tên của các doanh nghiệp không được trùng, lặp nhau hay không tương đồng vì nó dễ gây nhầm lẫn do vậy khi tiến hành thành lập doanh nghiệp bước đầu tiên mà các nhà doanh nghiệp cần phải tra cứu tên Doanh nghiệp của mình xem đã có hay chưa.

2. Xác định ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp

– Cần xác định được các ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp , điều này rất quan trọng vì ngoài thủ tục đăng ký kinh doanh thông thường thì ở một số loại ngành nghềkhác, các nhà đầu tư phải xin thêm giấy phép kinh doanh và phải có chứng chỉ hành nghề, vốn pháp định, các ngành nghề cấm kinh doanh hoặc phải đáp ứng thêm một số điều kiện đặc thù của ngành nghề đó mà pháp luật quy định cũng như phải thực hiện đúng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Xác định nguồn vốn điều lệ

– Doanh nghiệp cần phải xác định rõ loại tài sản nào mà nhà Doanh nghiệp sẽ sử dụng để góp vốn thành lập doanh nghiệp (như: tiền đồng, ngoại tệ, vàng hay cổ phiếu, bất động sản,…).

– Đối với các tài sản dùng để góp vốn không phải là tiền đồng, ngoại tệ tự do chuyển đổi hay vàng thì cần phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc các tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá, làm cơ sở cho việc góp vốn và hạch toán kế toán, thuế của doanh nghiệp.

4. Xác định số lượng thành viên góp vốn và loại hình doanh nghiệp

– Số lượng thành viên góp vốn cũng ảnh hưởng đến loại hình doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp sau này.

– Nếu chỉ có một cá nhân độc lập thì loại hình doanh nghiệp sẽ có thể là doanh nghiệp tư nhân với cơ chế quản lý là chủ doanh nghiệp, hay là công ty TNHH một thành viên đối với trường hợp Doanh nghiệp là tổ chức với cơ chế quản lý có thể là hội đồng thành viên (có từ hai người đại diện theo ủy quyền trở lên) hay chủ tịch công ty.

– Trường hợp có từ hai cá nhân trở lên thì Doanh nghiệp sẽ chọn lựa giữa việc thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên (có hội đồng thành viên) hay công ty cổ phần (có hội đồng quản trị và đại hội đồng cổ đông).

Mời bạn tham khảo: Dịch vụ kiểm toán nội bộ uy tín giá rẻ tại kế toán Newvision

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons