Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Những lưu ý về kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017

Bộ Tài Chính đã chính thức công khai và cập nhật liên tục, thường xuyên danh sách Các doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán có đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017, trong đó bao gồm có kèm theo tên của từng kế toán viên hành nghề tại từng doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán đúng theo quy định của pháp luật, nhằm giúp các tổ chức và cá nhân có nhu cầu lựa chọn đúng các đơn vị có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán .

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Như vậy thì các tổ chức và cá nhân không có tên trong danh sách mà Bộ Tài Chính công khai trên trang thông tin thì sẽ không được phép kinh doanh dịch vụ kế toán và nếu cố tình kinh doanh khi chưa được cấp phép thì sẽ bị xử lý vi phạm hành chính do vi phạm quy định của Luật kế toán.

Lưu ý: ” Theo quy định của Luật kế toán số 88/2015/QH13 thì cho phép các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán thành lập trước ngày 01/01/2017 có 24 tháng để đảm bảo các điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán nên từ ngày 1/1/2017 – 31/12/2018, những doanh nghiệp này vẫn được thực hiện dịch vụ kế toán .”

Trích trong Công văn số 1594/BTC-CĐKT Bộ tài chính ban hành vào ngày 08/02/2017.

Xem chi tiết công văn:

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons